Novinky

Laboratorní diagnostika chřipky

Laboratoře AGELLAB provádí v Laboratoři klinické mikrobiologie v Ostravě ve Vítkovické nemocnici rutinně průkaz extrahumánního genomu (RNA, DNA) celé řady patogenů, včetně respiračních virů.

Dle údajů SZÚ Praha (www.szu.cz) je v letošním roce ve většině evropských zemí evidována plošná epidemie chřipky, v těchto týdnech již s klesajícím trendem. Převažuje typ chřipky A H1N1, v některých zemích však dominuje A H3N2 (v ČR evidováno 16 případů, v naší laboratoři 3 případy). Chřipka B je letos zcela minoritní. V ČR je hlášeno celkem 361 závažných průběhů tohoto onemocnění vyžadujících hospitalizaci v režimu intenzivní péče, 94 osob infekci podlehlo.

Nejvhodnějším primárním materiálem pro vyšetření virů chřipky je nasofaryngeální výtěr, aspirát, bronchoalveolární laváž nebo sputum. Ve speciálních případech lze i odebrat část trachey nebo plicní tkáň, mozkomíšní mok, mozkovou tkáň, konjunktivální stěr, výjimečně také např. stolici. Odběr musí být vždy proveden sterilně do odběrové soupravy; nejčastěji výtěrem z nosohltanu nylonovým tamponem do zkumavky s univerzálním transportním médiem (Copan© UTM). V krajních případech lze takto odebraný materiál skladovat v lednici po dobu až 24 hodin. Žádoucí je ovšem urychlený transport do laboratoře.

Přítomnost jednotlivých virů chřipky se prokazuje molekulárně biologickými metodami (RT PCR) s mnoha nespornými výhodami. Vedle přímého průkazu patogena je to rychlost provedení a vyhodnocení reakce, vysoká citlivost a specificita a v neposlední řadě možnost v jednom kroku a z jedné izolace určit několik patogenů a jejich subtypů. Tak je tomu i u chřipky, vedle které je např. možno prokázat v dětské populaci aktuální a u malých dětí závažně probíhající infekce RSV (respirační syncyciální virus).

Přítomnost nukleové kyseliny respiračních patogenů  lze stanovit několika diagnostickými soupravami a různou laboratorní technikou. Statimově je možné do 30 minut vyšetřit vzorek pacienta s určením přítomnosti RNA chřipky A, B a RSV, zde však bez další typizace. V rutinním režimu pak je možné prokázat přítomnost RNA Influenza A (současně  H1, H3, H5, H7) a určit subtyp H1N1:2009 a H3; RNA Influenza B a RSV, včetně rozlišení RSVA, RSV B. Tato reakce trvá 5 hodin.

Závěr: Laboratorní výsledky v období  od 1. 1. - 26. 2. 2019:

Influenza (chřipka) A H1N1

Od 1. 1. do 26. 2. 2019 jsme u 74 pacientů prokázali chřipku A typ H1N1. Tento soubor tvoří 43 žen a 31 mužů v průměrném věku 2 let, kdy nejstaršímu pacientovi je 91 let a nemladší je 2 - letý.

Influenza A, A:H3 U 8 pacientů jsme prokázali pouze přítomnost Influenza A bez další typizace. Jedná se o 5 žen a 3 muže v průměrném věku 43 roku, kdy nejstarší pacient má 86 let a nejmladší 12.

U jednoho muže byla navíc prokázána RNA RSV. U 3 mužů (16, 41 a 67 let) jsme prokázali přítomnost RNA Influenza A: H3.

RSV

RNA RSV jsme prokázali u 38 pacientů, 20-ti mužů a 18-ti žen. Průměrný věk mužů zde činí 18,5 rok a u žen pak 21,2 roku. V souboru však naprosto převažují děti ve věku 0 – 3 roku (27, 75%). Nejmladší pacient nemá rok, nejstarší má pak 79. V 52,6 % (20) jsme určili RNA bez dalšího určení. U 14 (37%) pacientů jsme prokázali RSV skupiny B, u 4 (10,5 %) RSV A.


Autor:
Mgr. Hana Bílková Fránková, MBA
Mgr. Sabina Čablová