O nás

Ochrana osobních údajů (GDPR)

V souvislosti se skutečností, že dne 25. 5. 2018 se stává účinným nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé pod zkratkou  GDPR (z angl. General Data Protection Regulation) si Vám dovolujeme, v rámci maximální transparentnosti týkající se nakládání s osobními údaje ze strany společnosti Laboratoře AGEL a.s., poskytnout následující informace.

GDPR je novou celoevropskou právní úpravou, která nahrazuje, doplňuje a zpřísňuje současnou legislativu a tím stanovuje nová pravidla v ochraně při zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, tedy:

 • shromažďování,
 • zaznamenání,
 • uspořádání,
 • strukturování,
 • uložení,
 • přizpůsobení nebo pozměnění,
 • vyhledávání,
 • nahlédnutí,
 • použití, zpřístupnění přenosem,
 • šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Společnost Laboratoře AGEL a.s. zpracovává nejen osobní údaje klientů, ale také svých zaměstnanců, dodavatelů, obchodních partnerů, či jiných subjektů, s nimiž má v rámci své činnosti pracovní vztahy.

Jako správce osobních údajů společnost Laboratoře AGEL a.s. aktivně přistupuje k naplnění požadavků tohoto nařízení, a proto upravuje soubor pravidel, která by měla ochranu osobních údajů ještě zvýšit.

Společnost Laboratoře AGEL a.s. usiluje, aby všechny osobní údaje, které spravuje, byly zpracovány korektně, zákonným a transparentním způsobem. To znamená, že osobní údaje jsou:

 • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný („účelové omezení“).
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“).
 • přesné a v případě potřeby aktualizované. Budou přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“),
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. („omezení uložení“).

V rámci zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů našich klientů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu, genetických údajů), zveřejňuje společnost Laboratoře AGEL a.s. jako správce osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů při poskytování zdravotních služeb.


V případě, že budete mít jakékoliv dotazy související s problematikou GDPR, můžete se na nás obrátit.

Kontakt:

Mgr. Marta Hýnarová
pracovník pro ochranu osobních údajů
Tel: 724977890


Dokumenty ke stažení:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Roman Kejř
bezpečnostní ředitel AGEL a.s.

Mathonova 291/1
796 04 Prostějov
tel: +420 601 366 760
e-mail: dpo@agel.cz