Nabídka a ceník vyšetření

Pokud níže zobrazený ceník neobsahuje vyšetření, o němž požadujete informace, kontaktujte prosím Call centrum (800 700 701)
 

Základní vyšetření

Název vyšetření Cena
Odběr kapilární krve 36,00 Kč
Odběr žilní krve 44,40 Kč
Těhotenský test HCG 225,60 Kč
Separace séra nebo plazmy 20,40 Kč
POZN: Do cen vyšetření není zahrnuta cena separace a odběr !!!!  
Název vyšetření Cena
A L T 22,80 Kč
A S T 22,80 Kč
ASLO 133,20 Kč
PROTROMBINOVÝ TEST AKTIVOVANÝ (aPTT) 92,40 Kč
ALBUMIN V SÉRU / PLAZMĚ 18,00 Kč
MIKROSKOPICKÉ ZHODNOCENÍ NÁTĚRU PERIF. KRVE (zhotovení, obarvení a analýza krevního nátěru) 73,20 Kč
MOČ CHEMICKY A MIKROSKOPICKY 37,20 Kč
a-TPO - štítná žláza 496,80 Kč
a- TG 475,20 Kč
BETA 2 - MIKROGLOBULIN 321,60 Kč
BILIRUBIN CELKOVÝ 19,20 Kč
CA 125 594,00 Kč
CA 19-9 594,00 Kč
CA 72-4 594,00 Kč
CA 15-3 594,00 Kč
CEA 397,20 Kč
CRP 178,80 Kč
Vazebná kapacita pro železo (CVK Fe) 93,60 Kč
ESTRADIOL (Estrogen) 238,80 Kč
D-DIMERY 304,80 Kč
DRASLÍK (Kallium - K) 26,40 Kč
ŽELEZO (Ferrum - Fe) 274,80 Kč
FERRITIN 274,80 Kč
FIBRINOGEN 260,40 Kč
ALP (FOSFATÁZA ALKALICKÁ ) 21,80 Kč
FOSFOR (Phosphorus - P) 20,40 Kč
fT4 (samostaně, jinak viz. speciální vyšetření) 219,60 Kč
GGT (GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA ) 25,20 Kč
GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN (HbA1C) 244,80 Kč
GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ 18,00 Kč
HOŘČÍK (Magnesium - Mg) 24,00 Kč
CHLORIDY (Cl) 18,00 Kč
CHOLESTEROL CELKOVÝ 27,60 Kč
KREATININ 20,40 Kč
KREATINKINÁZA (CK) 36,00 Kč
KREVNÍ OBRAZ (KO) 31,20 Kč
KREVNÍ OBRAZ S PĚTI POPULAČNÍM DIFERENCIÁLNÍM POČTEM LEUKOCYTŮ 78,00 Kč
KREVNÍ OBRAZ A MIKROSKOPICKY DIFERENCIÁLNÍ ROZPOČET 104,40 Kč
KYSELINA LISTOVÁ (Folát) 302,40 Kč
KREVNÍ SKUPINA 196,80 Kč
LIPÁZA 242,40 Kč
ORÁLNÍ GLUKÓZOTOLERANČNÍ TEST (oGGT) - 3 odběry, separace, vyhodnocení) - u těhotných 349,20 Kč
ORÁLNÍ GLUKÓZOTOLERANČNÍ TEST (oGGT) - 2 odběry, separace, vyhodnocení) - u diabetu 232,80 Kč
KYSELINA MOČOVÁ 26,40 Kč
PANOPTICKÉ OBARVENÍ NÁTĚRU PERIFERNÍ KRVE NEBO ASPIRÁTU 28,80 Kč
CELKOVÝ - PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) 307,20 Kč
VOLNÝ - PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (f-PSA) 474,00 Kč
pro PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) 800,00 Kč
INDEX ZDRAVÍ PROSTATY (PHI) 1 500,00 Kč
PROCALCITONIN 1 245,60 Kč
PROTROMBINOVÝ TEST (PT - QUICK) 100,80 Kč
SODÍK (Natrium - Na) 24,00 Kč
S-TRANSFERINOVÝ RECEPTOR 200,40 Kč
REVMATICKÝ FAKTOR (RF) - CELKOVÝ 133,20 Kč
TRANSFERIN 200,40 Kč
TESTOSTERON 213,60 Kč
TRIACYLGLYCEROLY 34,80 Kč
TSH (samostaně, jinak viz. speciální vyšetření) 211,20 Kč
UREA (MOČOVINA) 21,80 Kč
RETIKULOCYTY - VYŠETŘENÍ POČTU NA ANALYZÁTORU 79,20 Kč
VÁPNÍK (Calcium - Ca) 22,80 Kč
VITAMÍN B12 303,60 Kč
VITAMÍN D - celkový 2 124,00 Kč
HOMOCYSTEIN 579,60 Kč

Speciální vyšetření

Název vyšetření Cena
HIV 500,00 Kč
HIV - STATIM ( vyšetření do 2 hodin) 1 000,00 Kč
1- HYDROXYPYREN V MOČI (BET=biologické expoziční testy) 900,00 Kč
ARZEN 800,00 Kč
CYTOGEN. ANALÝZA PERIF. LYMFOCYTŮ (CAPL) 2 880,00 Kč
GYNEKOLOGICKÝ SCREENING ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 1 (TSH+Ft4) 250,00 Kč
GYNEKOLOGICKÝ SCREENING ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 2 (TSH+TPO) 350,00 Kč
KYS. MANDLOVÁ 600,00 Kč
KYS: FENYLGLYOXYLOVÁ 600,00 Kč
KYSELINA HIPPUROVÁ 600,00 Kč
KYSELINA METYLHIPPUROVÁ 600,00 Kč
MANGAN (Manganum - Mn) 600,00 Kč
KADMIUM (Cadmium - Cd) 600,00 Kč
NIKL (Niccolum - Ni) 600,00 Kč
HLINÍK (Aluminium - Al) 600,00 Kč
CHROM ( Chromium - Cr ) 600,00 Kč
RTUŤ (Hydrargurum - Hg) 600,00 Kč
KYS. 5-AMINOLEVULOVÁ 300,00 Kč
PORFOBILINOGEN V MOČI 300,00 Kč
OLOVO (Plumbum - Pb) 350,00 Kč
SELEN (Selenium - Se) 350,00 Kč
KYS .S-FENYLMERKAPRUROVÁ V MOČI (BET=biologické expoziční testy) 900,00 Kč
TOXIKOLOGIE- ZA JEDNU SKUPINU NÁVYKOVÝCH LÁTEK 180,00 Kč
TEST NA ETHYLALKOHOL 180,00 Kč
TOXIKOLOGIE- ZÁKLADNÍ SCREENING (4 skupiny návykových látek) 650,00 Kč
TOXIKOLOGIE - KONFIRMACE (kvalitativní průkaz nox) 1 200,00 Kč
TOXIKOLOGIE - KONFIRMACE (kvantitativní průkaz nox) 2 000,00 Kč
KOTININ v séru/moči 400,00 Kč
CDT (Carbohydrate Defficient Transferrin = DST+AST) v séru 330,00 Kč
ETHYLGLUKURONID (ETHYLSULFÁT) V MOČI 400,00 Kč
STANOVENÍ HLADINY LÉKU 400,00 Kč

Imunologická a serologická vyšetření

Název vyšetření Cena
Borrelie ELISA (cena za 1 třídu ) 452,00 Kč
Borrelie ELISA (IgG,IgM - 2 vyšetřované třídy) 905,00 Kč
Borrelia BLOT (konfirmace - cena za 1 třídu ) 1 728,00 Kč
Borrelia BLOT (IgG,IgM - 2 vyšetřované třídy) 3 456,00 Kč
CD57 - průtoková cytometrie 840,00 Kč
LymeSpot (EliSpot Interferon - gamma) (2 antigeny), izolace 2 911,00 Kč
   
Chlamydie pneumoniae ELISA (cena za 1 třídu) 452,00 Kč
Chlamydie pneumoniae ELISA (IgA,IgG,IgM -cena za 3 třídy) 1 357,00 Kč
Chlamydie pneumoniae BLOT 576,00 Kč
Chlamydie pneumoniae BLOT (konfirmace - IgA,IgG,IgM -cena za 3 třídy) 1 728,00 Kč
   
Chlamydie trachomatis ELISA (cena za 1 třídu) 452,00 Kč
Chlamydie trachomatis ELISA (IgA,IgMG- 2 vyšetřované třídy) 905,00 Kč
Chlamydie trachomatis BLOT (konfirmace - za 1 třídu) 576,00 Kč
Chlamydie trachomatis BLOT (konfirmace - IgA,IgMG- 2 vyšetřované třídy) 1 152,00 Kč
   
Toxoplasma gondii ELISA (cena za 1 třídu) 527,00 Kč
Toxoplasma gondii ELISA (IgA,IgG,IgM, IgE -cena za 4 třídy) 2 107,00 Kč
Toxoplasma gondii BLOT (konfirmace - za 1 třídu) 1 913,00 Kč
Toxoplasma gondi BLOT (konfirmace - IgA,IgM -cena za 2 třídy) 3 826,00 Kč
Toxoplasma gondii IgG - avidita 394,00 Kč
Yersinie IgA, IgG 904,00 Kč
Campylobacter jejuni IgA, IgG 787,00 Kč

Vyšetření klíštěte

Kód (název) Cena
Vyšetření klíštěte   - stanovení přítomnosti RNA/DNA patogenů přenášených klíšťaty 4 000,00 Kč
( cena celková 4 000,- Kč - nebo každý patogen zvlášť - cena  á 1 000,- Kč )  
Virus klíšťové encefalitidy 1 000,00 Kč
Borrelia burgdorferi - lymeská borrelióza 1 000,00 Kč
Ehrlichia chaffeensis/ E.muris 1 000,00 Kč
Anaplasma phagocytophilum 1 000,00 Kč

Stanovení protilátek

Název vyšetření Cena
Klíšťová encefalitida ELISA 394,00 Kč
Klíšťová encefalitida ELISA (IgG,IgM - 2 vyšetřované třídy) 788,00 Kč
Tetanus IgG 394,00 Kč
Pneumokok IgG 394,00 Kč
Haemophilus infl. B IgG 394,00 Kč
Diftérie IgG 394,00 Kč
VZV (neštovice) 394,00 Kč
VZV (neštovice -IgG,IgM - 2 vyšetřované třídy) 788,00 Kč
Rubeola (zarděnky) 452,00 Kč
Rubeola (zarděnky -IgG,IgM - 2 vyšetřované třídy) 905,00 Kč
Hepatitida B (HBsAg) 271,00 Kč
Hepatitida B (HBeAg) 271,00 Kč
Hepatitida A (a HAV IgM) 416,00 Kč
Hepatitida A ( a HAV celkové) 416,00 Kč
Hepatitida B ( HBs kvant.) 416,00 Kč
Hepatitida B (a-HBc IgM) 416,00 Kč
Hepatitida B (a - HBc celkové) 416,00 Kč
Hepatitida B (a Hbe) 416,00 Kč
Hepatitida C (a-HCV) 416,00 Kč
Morbili (spalničky) IgG, za jednu třídu 500,00 Kč
Morbili (spalničky) IgG, IgA, obě třídy 1000,00 Kč
Bordetella pertusse (černý kašel), serologicky 1 439,00 Kč
Bordetella parapertusse (černý kašel), serologicky 1 439,00 Kč
Stanovení obou současně, serologicky 2 857,00 Kč
Stanovení obou současně, PCR metodou 2 960,00 Kč

Syfilis

Kód (název) Cena
netreponemový test RPR 64,00 Kč
a- treponema pallidum spec. 452,00 Kč

Alergie

Název vyšetření Cena
a- mléko (IgA, IgG, IgM) 875,00 Kč
Celiakie - a-endomysium  IgA(eMA), a- tkáň. Transglutamináza IgA 635,00 Kč
celkové IgE 420,00 Kč
Diaminooxidáza (histaminová intolerance) 1 246,00 Kč
Phadiatop - inhalační 986,00 Kč
Phadiatop - inhalační - roztestování 8 alerg. 6 706,00 Kč
Phadiatop - potravinový 986,00 Kč
Phadiatop - potravinový - roztestování 6 alerg. 5 126,00 Kč
Optigen panel (20 alergenů) 3 254,00 Kč
s IgE - jednotlivé alergeny 690,00 Kč
s IgE - směs alergenů 986,00 Kč
ISAC- 112 alergenových komponent 6 913,00 Kč
ALEX - Alergy Explorer )multiplex komponenty + extrakt - 164 alergenových zdrojů) 6 913,00 Kč

TBC

Kód (název) Cena
QuantiFERON (ELISA) mitogen, TB antigen 2 491,00 Kč
T-SPOT TB - funkční test, izolace 2 911,00 Kč

Stolice

Název vyšetření Cena
Calprotektin ve stolici 1 246,00 Kč
Helicobacter ze stolice 266,00 Kč
Parazitologické vyšetření stolice 500,00 Kč
Hemoglobin ve stolici (okultní krvácení) + odběrová nádobka 165,00 Kč

Mikrobiologická vyšetření

Základní kultivační vyšetření (negativní)

Název vyšetření Cena
Kultivační vyšetření moče 85,20 Kč
Kultivační vyšetření z respiračního traktu (krk nebo nos) 91,20 Kč
Semikvantitativní vyšetření sputa+ mikroskopie materiálu 416,40 Kč
Kultivační vyšetření stolice (průkaz běžných patogenů) 372,00 Kč
Stěr ze zvukovodu 463,20 Kč
Stěr ze spojivkového vaku 463,20 Kč
Stěr z úst 463,20 Kč
Stěr z rány + mikroskopie materiálu 619,20 Kč
Stěr z rány + mikroskopie materiálu + anaeroby 926,40 Kč
Stěr z prostředí - negativní 150,00 Kč
Stěr z prostředí - pozitivní , roztestování za 1 kmen 80,00 Kč
Stěr z prostředí - pozitivní , citlivost na ATB za i kmen 70,00 Kč

Základní kultivační vyšetření (pozitivní)

Název vyšetření Cena
např. E coli (identifikace jednoduchým orientačním testem + MIC ATB) 458,40 Kč
např. Streptococcus pyogenes + disková ATB 314,40 Kč
např. Haemophilus parainfluenzae + disková ATB 742,80 Kč
např. Streptococcus pneumoniae + disková ATB 700,80 Kč
např. Salmonella B Typhimurium 816,00 Kč
např. Staphylococcus aureus + MIC ATB 450,00 Kč
např. Candida albicans + disková ATB 464,40 Kč
např. Clostridium perfringens + MIC ATB 963,60 Kč

Gynekologie

Název vyšetření Cena
Gynekologická cytodiagnostika děložního čípku - OC 250,00 Kč
Kultivace poševní negativní 711,60 Kč
Kultivace poševní pozitivní (jeden patogen+ 1citlivost) 1 446,00 Kč
GBS negativní (v rámci prevence těhotných) 103,20 Kč
GBS pozitivní 1x (v rámci prevence těhotných) 164,40 Kč
Chlamydia trachomatis nebo Neisseria gonorrhoeae (PCR) 1 250,00 Kč
Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae (PCR) 1 750,00 Kč
Stěr na gonorheu- kultivace negativní 166,80 Kč
Stěr na gonorheu- kultivace pozitivní 621,60 Kč
Stěr na mykoplazmata, ureaplazmata - negativní 770,40 Kč
Stanovení přítomnosti sexuálně přenosných patogenů metodou RT PCR/multiplex 2 500,00 Kč
Stanovení přítomnosti vysoce rizikových papillomavirů metodou RT PCR 1 500,00 Kč
Stanovení přítomnosti nízce rizikových papillomavirů metodou RT PCR 1 000,00 Kč

O ceníku

Do cen vyšetření není zahrnuta cena separace a odběr !!!!

Vydáno dne 1.12.2018
Ceny základních vyšetření jsou stanoveny v závislosti na bodové hodnoty laboratorních výkonů. Změna vyhrazena.

S případnými dotazy k cenám vyšetření se prosím obracejte na:
Eva Rosová,
tel.: 556 416 166, 
eva.rosova@lab.agel.cz