Laboratoře klinické mikrobiologie

Testování obyvatel antigenními testy k průkazu SARS-CoV-2

Testování obyvatel antigenními testy k průkazu SARS-CoV-2


Pro koho je určen:

 • Pro osoby, které jsou pojištěnci českých zdravotních pojišťoven. Vyšetření lze provést nejvýše jednou za 7 dní.

Postup objednání:

 • Moravskoslezský kraj: online rezervace
 • Olomoucký kraj: online rezervace
 • Praha a Středočeský kraj: online rezervace
 • Zlínský kraj: online rezervace
 • Plzeňský kraj: online rezervace
 • V případě zájmu o testování skupiny více než 30 osob kontaktujte Ing. Mariolu Mikolajczak, vedoucí obchodu společnosti Laboratoře AGEL a.s., Tel: 725 955 142, Email: mariola.mikolajczak@lab.agel.cz. Doporučíme Vám nejbližší odběrové místo, případně zařídíme výjezdový tým do Vámi určeného místa.

Průběh testování:

 • Proběhne kontrola identifikace osoby předložením kartičky zdravotní pojišťovny nebo náhradního dokladu.
 • Zdravotník provede odběr formou stěru z nosu.

Výsledek vyšetření:

 • Vyhodnocení jednoho testu trvá 15 min.

Pozitivní výsledek testu:

 • Pokud je osoba pozitivně testována antigenním testem a nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, musí se na místě bez prodlení podrobit konfirmačnímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR.
 • Zároveň je povinna bezodkladně po zjištění pozitivního výsledku antigenního testu tuto skutečnost telefonicky oznámit svému praktickému lékaři. V případě, že testovaná osoba nemá praktického lékaře, oznámí pozitivní výsledek antigenního testu krajské hygienické stanici.