ON-LINE nástroje pro lékaře spolupracující se sítí laboratoří AGELLAB - AGELLAB

ON-LINE nástroje pro lékaře spolupracující se sítí laboratoří AGELLAB

Elektronická žádanka

Ke každému materiálu, který lékař dodá do laboratoře sítě AGELLAB, musí být dodána průvodka – žádanka. Kromě klasické papírové formy akceptujeme také elektronickou formu žádanky.

Výhody elektronické žádanky pro lékaře a zdravotnická zařízení:

 • Usnadňuje, zjednodušuje a zrychluje lékaři objednávku laboratorních vyšetření.
 • Je modulární částí ambulantního programu v ordinaci lékaře, informačního systému polikliniky či nemocnice.
 • Systém je pro lékaře zcela zdarma, vše nastaví naše IT oddělení ve spolupráci s Vaší IT podporou.
 • Zamezuje chybám, které mohou nastat při použití papírové žádanky (např. při přepisu na žádanku, respektive z ní do laboratorního systému).
 • Zpětná kontrola odeslaných požadavků.
 • V laboratoři urychlí proces zpracování vzorku, snižuje se administrativní zátěž pro lékaře i laboratoř.

Žádost o získání přístupu k elektronickým žádankám: kontaktujte call centrum AGELLLAB: 800 700 701, podnety@agellab.cz

Elektronické zasílání výsledkových zpráv

Síť laboratoří AGELLAB v současnosti využívá následující způsoby elektronického zasílání výsledkových zpráv:

 1. Elektronický přenos formalizovaných výsledků v Datovém standardu Ministerstva zdravotnictví z laboratorního informačního systému pomocí „datových pump“ do ambulantních nebo nemocničních softwarů.
 2. Zaslání výsledkových zpráv v PDF formátu zabezpečeným e-mailem:

  Na telefon, který je uveden v žádance, je zaslána SMS s kódem k otevření výsledku. Do e-mailové schránky, která je uvedena v žádance, je zaslán odkaz na PDF soubor s výsledkovou zprávou. Tento postup je využívaný zejména pro samoplátce, který nemusí do laboratoře pro výsledky osobně.

AGEL PARTNER portál

Komplexní péče a správa pacientských dat pro vaši ordinaci

AGEL PARTNER PORTÁL (APP) je unikátní virtuální prostor programu AGEL PARTNER, kde si jednoduše na jednom místě zkontrolujete laboratorní výsledky a bodovou bilanci vyžádaných vyšetření ve zdravotnických zařízeních Skupiny AGEL a objednáte pacienta na specializované vyšetření.

APP nabízí přehledně veškeré informace o pacientovi odeslaného do zdravotnických zařízení skupiny AGEL na specializovaná vyšetření a případně k hospitalizaci. Všechna data, zprávy, laboratorní výsledky, popisy CT, MR a RTG jsou lékaři k dispozici ihned v AGEL PARTNER PORTÁLU.

Medicínská oblast:

 • Objednání pacienta na specializované vyšetření.
 • On-line přehled zdravotního stavu pacienta.
 • On-line laboratorní výsledky.
 • On-line propouštěcí zprávy, popisy obrazové dokumentace.

Registrace a přístup do portálu: https://agelpartner.cz/login