Laboratoře patologie

Laboratoře patologie provádějí komplexní laboratorní diagnostiku v oblasti histologických a cytologických  vyšetření humánních tkání se zaměřením na onkologickou problematiku s použitím širokého spektra speciálních metod a imunohistochemických vyšetření.

Cytologická laboratoř

  • Zpracováváme otisky, nátěry i tekutý cytologický materiál.
  • Nabízíme negynekologickou i gynekologickou cytodiagnostiku.

Gynekologická cytodiagnostika je prováděna zkušenými cytoscreenery s osvědčením pro výkon gynekologické cytodiagnostiky.

Pro zpracování cytologického materiálu máme k dispozici centrifugu ThermoSCIENTIFIC a LBC procesor Biodyne Cellprep plus.

Procesor LBC umožňuje zpracování cytologického materiálu ve velmi tenké vrstvě metodou nafouknutí buněk přes filtrační část odběrového setu. Žadatelům vyšetření poskytujeme kompletní servis pro odběr i přepravu cytologického materiálu.

Bioptická laboratoř

Zpracovává histologický materiál z ambulantních i operačních výkonů formol-parafínovou metodou v standardních tkáňových procesorech. 

Pro menší excize nabízíme využití kontinuálního tkáňového procesoru Tissue Tek X-press 120, který podstatně sníží časový interval vydání výsledkové zprávy.

Celý proces laboratorního vyšetření doprovází přístrojová technika řady Tissue Tek, která umožňuje zpracování histologie na vysoké úrovni. Jedná se o tiskárnu bioptických kazet a tiskárnu podložních skel, barvící automaty pro základní i speciální metody, montážní automat podložních skel, automatizovaný mikrotom AutoSection.

Úsek imunohistochemie využívá automaty Ventana a každé vyšetření doplňuje pozitivní kontrolou, která nám v provozu zajišťuje zpětnou vazbu o kvalitě provedeného vyšetření.

  • Bioptická laboratoř zajišťuje peroperační vyšetření v průběhu operačního výkonu pro operační sály nemocnice v Novém Jičíně a nabízíme metodu imunofluorescence pro klienty kožních ambulancí.
  • Máme dlouholeté zkušenosti s vyšetřením válečků kostní dřeně – trepanobiopsií.
  • Klientům laboratoře nabízíme odběrové nádoby několika velikostí, menší objemy již přednaplněné fixativem.

Vzdělávání

Jsme držiteli akreditace k uskutečňování praktické části specializačního programu v oboru Histologie pro zdravotní laboranty zařazené do specializačního studia a akreditace pro specializační vzdělávání nebo doplňující odbornou praxi v oboru patologické anatomie pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty zařazené do specializačního vzdělávání.

Platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky najdete na našich webových stránkách v sekci Akreditace a certifikáty.

Sklíčkový seminář - archiv případů

Mikroskopické náhledy k jednotlivým případům naleznete na adrese http://158.194.8.20/ pod přihlašovacímu údaji (uberall, uberall, Sklickove_seminare).

Rok 2017