Bioptická laboratoř - AGELLAB

Laboratoře patologie

Bioptická laboratoř

Zpracovává histologický materiál z ambulantních i operačních výkonů formol-parafínovou metodou v standardních tkáňových procesorech. 

Pro menší excize nabízíme využití kontinuálního tkáňového procesoru Tissue Tek X-press 120, který podstatně sníží časový interval vydání výsledkové zprávy.

Celý proces laboratorního vyšetření doprovází přístrojová technika řady Tissue Tek, která umožňuje zpracování histologie na vysoké úrovni. Jedná se o tiskárnu bioptických kazet a tiskárnu podložních skel, barvící automaty pro základní i speciální metody, montážní automat podložních skel, automatizovaný mikrotom AutoSection.

Úsek imunohistochemie využívá automaty Ventana a každé vyšetření doplňuje pozitivní kontrolou, která nám v provozu zajišťuje zpětnou vazbu o kvalitě provedeného vyšetření.

  • Bioptická laboratoř zajišťuje peroperační vyšetření v průběhu operačního výkonu pro operační sály nemocnice v Novém Jičíně a nabízíme metodu imunofluorescence pro klienty kožních ambulancí.
  • Máme dlouholeté zkušenosti s vyšetřením válečků kostní dřeně – trepanobiopsií.
  • Klientům laboratoře nabízíme odběrové nádoby několika velikostí, menší objemy již přednaplněné fixativem.