Kalibrační laboratoř - AGELLAB

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř AGEL je součástí skupiny laboratoří AGELLAB a ve své laboratoři provádí kalibrace fixních, jednokanálových, vícekanálových, variabilních, mechanických, elektronických pipet a  stepperů.

Kalibrační laboratoř AGEL je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oblasti pístových objemových měřidel s rozsahem 0,5µl – 10 000µl.

Kalibrace jsou prováděny dle normy ČSN EN ISO 8655-6 standardně do 5 pracovních dnů.

Kromě kalibrací provádíme mezikalibrační kontrolu pipet. Jedná se o zkrácené kalibrační měření pro kontrolu správnosti dávkování. Výstupem je protokol s naměřenými hodnotami.

Pro objednání lze využít zakázkový list s vyznačením svého požadavku. Zakázkový list je k dispozici na web stránkách společnosti Laboratoře AGEL a.s. Ke kalibraci je nutné zaslat pipety dekontaminové. Dekontaminaci je nutné potvrdit v zakázkovém listě. V případě, že potvrzení o dekontaminaci nebude uvedeno, bude dekontaminace provedena kalibrační laboratoří na náklady objednavatele.