Kalibrační laboratoř - AGELLAB

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř AGEL je součástí skupiny laboratoří AGELLAB a ve své laboratoři provádí kalibrace fixních, jednokanálových, vícekanálových, variabilních, mechanických, elektronických pipet, stepperů a dávkovačů.

Kalibrační laboratoř AGEL je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oblasti pístových objemových měřidel s rozsahem 0,5µl – 10 000µl a v oblasti pístových objemových měřidel - dávkovače s rozsahem 0,1ml - 100ml.

Kalibrace jsou prováděny dle normy ČSN EN ISO 8655-6 standardně do 5 pracovních dnů.

Kromě kalibrací provádíme mezikalibrační kontrolu pipet a dávkovačů. Jedná se o zkrácené kalibrační měření pro kontrolu správnosti dávkování. Výstupem je protokol s naměřenými hodnotami.

Pro objednání lze využít on-line objednávku, vlastní objednávku, zakázkový list s vyznačením svého požadavku. Zakázkový list, dekontaminační protokol je k dispozici na webových stránkách společnosti Laboratoře AGEL a.s. Ke kalibraci je nutné zaslat pipety dekontaminové. Dekontaminaci je nutné potvrdit v zakázkovém listě. V případě zaslání vlastní objednávky je nutné doložit dekontaminační protokol. Pokud nebude doloženo potvrzení o dekontaminaci , bude dekontaminace provedena kalibrační laboratoří na náklady objednavatele.

 

Kalibrační laboratoř AGEL nově provádí kalibraci dávkovačů v rozsahu od 0,1 ml - 100 ml.