Kalibrační laboratoř

Pravidla pro zasílání pipet

Pravidla jsou vytvořena pro ochranu Vašeho vlastnictví, abychom zajistili co nejbezpečnější manipulaci s pipetami a pro ochranu našich pracovníků před infekčními onemocněními, nebezpečnými látkami.

Prosíme Vás o dodržování následujících pravidel.

  • Pipety určené ke kalibraci před odesláním vyčistěte a dekontaminujte.
  • Řádně zabalte, aby byla zajištěna co nejbezpečnější přeprava. K zabalení použijte bublinkový igelit, papír ze skartovačky nebo polystyrénové peletky. Příjemce neručí za škody vzniklé nedostatečným zabalením.
  • K pipetám přiložte vyplněnou objednávku - zakázkový list. Pokud použijete vlastní formulář objednávky, uveďte informaci o dekontaminaci pipety.
  • V rámci kalibrace je provedena základní údržba - namazání a kontrola těsnosti pipety.
  • Kalibrace musí být provedena s odpovídajícím typem špiček, který používáte. Údaj je zaznamenán v kalibračním listu. K pipetám přiložte dostatečný počet špiček.
  1. Fixní pipety 11ks
  2. Variabilní (nastavitelné) pipety 3x 11ks
  3. Vícekanalové pipety 11ks špiček na jeden kanál
  • Pokud s pipetou nejsou odpovídající špičky zaslány, použije kalibrační laboratoř špičky výrobcem pipety doporučené.
  •  Zbylé špičky posíláme společně s vyhotovenou zakázkou nazpět.