Pravidla pro zasílání měřidel - AGELLAB

Kalibrační laboratoř

Pravidla pro zasílání měřidel

Pravidla jsou vytvořena pro ochranu Vašeho vlastnictví, abychom zajistili co nejbezpečnější manipulaci s pipetami a pro ochranu našich pracovníků před infekčními onemocněními, nebezpečnými látkami.

Prosíme Vás o dodržování následujících pravidel.

 • Měřidla určené ke kalibraci před odesláním vyčistěte a dekontaminujte.
 • Řádně zabalte, aby byla zajištěna co nejbezpečnější přeprava. K zabalení použijte bublinkový igelit, papír ze skartovačky nebo polystyrénové peletky. Příjemce neručí za škody vzniklé nedostatečným zabalením.
 • K měřidlům přiložte vyplněnou objednávku – zakázkový list. V případě, že zaslané měřidlo jeví známky poškození např. měřidlo drhne, kape, prasklina, nenasává, ujíždí číselník - je nutné tuto informaci uvést v objednávce. Kalibrační laboratoř neručí za technický stav při převzetí měřidla, které vykazuje známky poškození a na které nebyl zákazníkem upozorněn v objednávcePokud použijete vlastní formulář objednávky, uveďte informaci o dekontaminaci.
 • V rámci kalibrace je provedena základní údržba – namazání a kontrola těsnosti pipety.
 • K provedení kalibrace dávkovače je nutné zaslat zásobní láhev
 • U elektronických pipet nezapomenout zaslat nabíjecí adaptér
 • Kalibrace pipet musí být provedena s odpovídajícím typem špiček, který používáte. Údaj je zaznamenán v kalibračním listu. K pipetám přiložte dostatečný počet špiček.
 1. Fixní pipety 5 ks
 2. Variabilní (nastavitelné) pipety 10 ks
 3. 8. kanálová pipeta 58 ks špiček
 4. 12. kanálová pipeta 87 ks špiček
 • Pokud s pipetou nejsou odpovídající špičky zaslány, použije kalibrační laboratoř špičky výrobcem pipety doporučené.
 • Zbylé špičky posíláme společně s vyhotovenou zakázkou nazpět.