Laboratoře klinické mikrobiologie

Laboratoře se zabývají komplexní mikrobiologickou diagnostikou ve všech odbornostech klinické mikrobiologie:

  • klinická bakteriologie,
  • mykologie,
  • virologie,
  • parazitologie.

Likvorologická diagnostika

V rámci likvorologické diagnostiky se stanovuje intratekální syntéza specifických protilátek u lymeské borreliózy, klíšťové encefalitidy, ale také řady virových onemocnění (EBV, CMV, VZV, HSV 1, HSV 2, HHV 6, Morbilli v. Rubeola v. a dalších).

Importované nákazy a méně častá onemocnění

Laboratoře se rovněž specializují na vzácná onemocnění, se kterými se můžeme například setkat v rámci cestovatelských aktivit, ať již jde o malárii, filariózy, schistosomózy, leishmaniózy a celou řadu dalších onemocnění, typických pro oblasti tropů a subtropů. Dále je schopna vyšetřit i méně častá, ale závažná onemocnění: tularémii, bartonelózu, larvální toxokarózu, parvovirózu, spalničky, další exantémové nemoci, pneumocystózu, virovou hepatitidu E a další.

V portfoliu služeb jsou kombinovány základní i konfirmační postupy s cílem vyšetřit maximum požadovaných testů z jednoho odběru – „z jedné zkumavky“.

Bakteriologie a mykologie

Provádí kultivační vyšetření veškerého klinického materiálu s použitím nejnovějších metod pro identifikace a stanovení citlivostí vůči antibiotikům a antimykotikům. Pro rychlou, přesnou a správnou diagnostiku je využívána nejmodernější přístrojová technika, aktuální vědecké poznatky a dlouholeté zkušenosti laboratorního týmu. Toto umožňuje nadstandardně se zabývat i těmi nejsložitějšími případy.

Antibiotická střediska

V každé mikrobiologické laboratoři existují Antibiotická střediska, kde v současné době pracuje 8 odborných konzultantů – mikrobiologů, kteří poskytují vedle interpretací laboratorních nálezů také poradenství v oblasti terapie antibiotiky a antimykotiky. Toto vše se zázemím odborné laboratoře, která je schopna stanovit hladiny u vybraných antibiotik. Náplní ATB střediska je nejen standardní testování citlivostí / rezistence antibiotik dle evropských kritérií EUCAST, ale také schvalování vázaných antibiotik a monitoring závažných typů rezistencí. Nedílnou součástí ATB střediska je také úzká spolupráce s ústavními hygieniky a regionálními epidemiology v rámci sledování a hlášení nosokomiálních nákaz, s čímž souvisí i možnost provádění stěrů a spadů z nemocničního prostředí na vyžádání.

PCR a Laboratoř infekční sérologie

Nadstavbou nad všemi laboratořemi je pracoviště molekulárně-diagnostických metod, kde se metodami polymerázové řetězové reakce detekuje RNA či DNA mikrobiálních agens. Laboratoř infekční sérologie zjišťuje přítomnost specifických protilátek a antigenů u více než 50 původců onemocnění.