Bakteriologie a mykologie - AGELLAB

Laboratoře klinické mikrobiologie

Bakteriologie a mykologie

Provádí kultivační vyšetření veškerého klinického materiálu s použitím nejnovějších metod pro identifikace a stanovení citlivostí vůči antibiotikům a antimykotikům. Pro rychlou, přesnou a správnou diagnostiku je využívána nejmodernější přístrojová technika, aktuální vědecké poznatky a dlouholeté zkušenosti laboratorního týmu. Toto umožňuje nadstandardně se zabývat i těmi nejsložitějšími případy.