Importované nákazy a méně častá onemocnění - AGELLAB

Laboratoře klinické mikrobiologie

Importované nákazy a méně častá onemocnění

Laboratoře se rovněž specializují na vzácná onemocnění, se kterými se můžeme například setkat v rámci cestovatelských aktivit, ať již jde o malárii, filariózy, schistosomózy, leishmaniózy a celou řadu dalších onemocnění, typických pro oblasti tropů a subtropů. Dále je schopna vyšetřit i méně častá, ale závažná onemocnění: tularémii, bartonelózu, larvální toxokarózu, parvovirózu, spalničky, další exantémové nemoci, pneumocystózu, virovou hepatitidu E a další.

V portfoliu služeb jsou kombinovány základní i konfirmační postupy s cílem vyšetřit maximum požadovaných testů z jednoho odběru – „z jedné zkumavky“.