PCR a Laboratoř infekční sérologie - AGELLAB

Laboratoře klinické mikrobiologie

PCR a Laboratoř infekční sérologie

Nadstavbou nad všemi laboratořemi je pracoviště molekulárně-diagnostických metod, kde se metodami polymerázové řetězové reakce detekuje RNA či DNA mikrobiálních agens. Laboratoř infekční sérologie zjišťuje přítomnost specifických protilátek a antigenů u více než 50 původců onemocnění.