Laboratoře klinické mikrobiologie

Informace o vyšetření metodou ELISA

Vyšetření specifických protilátek metodou ELISA (IgM, IgA, IgG)

Cena vyšetření 500,- Kč / třída

ELISA metodou se detekuje semikvantitativní koncentrace specifických protilátek třídy IgM a IgG proti viru SARS-CoV-2. Protilátky třídy IgM  jsou markerem časné infekce COVID-19 a objevují se zpravidla po 6-11 dnech od nástupu příznaků. Protilátky třídy IgA jsou společně s IgM markerem časné infekce COVID-19. Objevují se obvykle po 5-10 dnech od nástupu příznaků. Jedná se o slizniční protilátky a proto se předpokládá, že jejich ojedinělý výskyt může být markerem bezpříznakově prodělané infekce. IgG protilátky jsou markerem prodělané infekce, nicméně doba jejich přetrvání v organismu i jejich protektivní účinek jsou v současnosti předmětem výzkumu.

Postup

Jestliže máte zájem o vyšetření metodou ELISA, navštivte jedno z našich odběrových míst (nejedná se o odběrové místo COVID-19), kde Vám bude proveden odběr žilní krve.

Výsledek vyšetření

Výsledek vyšetření Vám bude sdělen odpovědným pracovníkem.

Vzhledem k náročnosti se toto vyšetření musí provádět ve specializovaných laboratořích. Doba dodání výsledku se může pohybovat v rozmezí 3-7 dnů.

V případě, že výsledek vyšetření na protilátky bude pozitivní, kontaktujte svého praktického lékaře, který Vás bude informovat o dalším postupu.