Informace pro osoby pozitivně testované na COVID-19 - AGELLAB

Laboratoře klinické mikrobiologie

Informace pro osoby pozitivně testované na COVID-19

V případě, že Vás o pozitivním výsledku testu informuje laboratoř dříve než Váš praktický lékař, je Vaší povinností nahlásit pozitivní výsledek testu svému praktickému lékaři, který bude sledovat Váš zdravotní stav a v případě potřeby Vám vystaví pracovní neschopnost.

Zůstaňte doma v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s lidmi, abyste onemocnění COVID-19 nešířili dál. Vyčkejte, až se Vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, který s Vámi provede epidemiologické šetření (dotazy na Vaše kontakty apod.) a poučí Vás o dalším postupu.

Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu a které epidemiolog vyhodnotí jako rizikové, se pracovník hygienické stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr.  V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění. Minimální doba izolace je 7 dnů ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení, až na specifické výjimky, již není třeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.

Pokud dojde k vážnému zhoršení Vašich zdravotních potíží, volejte Vašeho praktického lékaře, popřípadě zdravotnickou záchrannou službu (tel: 155).  Pokud je Váš výsledek testu pozitivní, předejte tuto informaci dispečerovi.

Co je to domácí izolace?

Domácí izolace nebo samoizolace znamená zůstat doma nebo v určeném prostoru v jedné vyhrazené, přiměřeně větrané místnosti a pokud možno s použitím samostatné toalety. Toto opatření může být doporučeno lidem s projevy příznaků onemocnění nebo po určitou dobu.

V domácí izolaci dodržujte následující pravidla:

  • Omezte jakékoli návštěvy.
  • Doma by měli zůstat pouze členové domácnosti, kteří pečují o osobu s podezřením nebo onemocněním COVID-19.
  • Separujte se od ostatních lidí v domácnosti.
  • Chcete-li chránit ostatní, používejte obličejové roušky, pokud jste s nimi ve stejné místnosti.
  • Izolujte se v dobře větrané místnosti s možností otevření okna. Pokud nemáte k dispozici samostatnou toaletu, měl by izolovaný člověk po každém použití toaletu důkladně vyčistit.
  • Používejte své vlastní ručníky, kuchyňské náčiní, sklenice, ložní prádlo nebo jiné domácí potřeby běžně sdílené v domácnosti.
  • Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu při komunikaci s lidmi, například nechejte si doručit nákup potravin za dveře.
  • Umyjte si ruce před a po jakékoli interakci s ostatními.

V případě nejasností volejte linku 1221.