Antibiotická střediska - AGELLAB

Laboratoře klinické mikrobiologie

Antibiotická střediska

V každé mikrobiologické laboratoři existují Antibiotická střediska, kde v současné době pracuje 8 odborných konzultantů – mikrobiologů, kteří poskytují vedle interpretací laboratorních nálezů také poradenství v oblasti terapie antibiotiky a antimykotiky. Toto vše se zázemím odborné laboratoře, která je schopna stanovit hladiny u vybraných antibiotik. Náplní ATB střediska je nejen standardní testování citlivostí / rezistence antibiotik dle evropských kritérií EUCAST, ale také schvalování vázaných antibiotik a monitoring závažných typů rezistencí. Nedílnou součástí ATB střediska je také úzká spolupráce s ústavními hygieniky a regionálními epidemiology v rámci sledování a hlášení nosokomiálních nákaz, s čímž souvisí i možnost provádění stěrů a spadů z nemocničního prostředí na vyžádání.