Laboratoř klinické imunologie a alergologie - AGELLAB

Laboratoř klinické imunologie a alergologie

Laboratoř klinické imunologie a alergologie

Laboratoře klinické imunologie a alergologie provádějí komplexní laboratorní diagnostiku alergií, vyšetření systémových i orgánově specifických autoprotilátek, početní i funkční vyšetření složek buněčné imunity, vyšetření specifických protilátek proti infekčním patogenům.

Laboratoř poskytuje své služby jak lékařům specialistům (imunologům, alergologům, hematologům, pneumologům, onkologům apod.), tak i praktickým lékařům.

Laboratoř klinické imunologie a alergologie pracuje plně v souladu s obecně platnými doporučeními odborné společnosti ČSAKI.

Je vybavena nejmodernějšími přístroji, které obsluhuje vysoce kvalifikovaný personál.

Na požádání lékařům poskytujeme:

  • klinické konzultace výsledků
  • zasíláme interpretační texty laboratorních vyšetření

Interpretační texty průběžně aktualizujeme v souladu s nejnovějšími poznatky a doporučeními jednotlivých odborných společností. Pružně reagujeme na novinky v odborných laboratorních metodách a snažíme se je zavádět do praxe. Pracovníci laboratoře aktivně prezentují výsledky práce na odborných konferencích v rámci České republiky i v zahraničí.

Zaměření laboratoře

  • laboratorní diagnostika složek humorální a buněčné imunity, funkční testy,
  • laboratorní diagnostika systémových a orgánově specifických autoimunitních onemocnění,
  • laboratorní diagnostika alergií včetně komplexní alergenové komponentové diagnostiky, multiplexu ImmunoCAP ISAC a testů aktivace bazofilů,
  • antiinfekční imunita (infekční sérologie), stanovení hladin specifických protilátek po očkování,
  • testy buněčné imunity v diagnostice infekcí Mycobacterium tuberculosis a Borrelia burgdorferi s.l. – tzv. IGRA testy (Interferon Gamma Release Assays), ELISPOT.
  • diagnostika hematoonkologických onemocnění metodou průtokové cytometrie,
  • fenotypizace buněk různých biologických materiálů metodou průtokové cytometrie – bronchoalveolární laváže (BAL), výpotky, mozkomíšní mok, vzorky biopsií lymfatických uzlin apod.