Laboratoře klinické hematologie

Laboratoře klinické hematologie provádějí komplexní hematologická vyšetření, která poskytují informace pro diagnostiku a léčbu hematologických onemocnění -  anémií, poruch funkce leukocytárního systému, systému krevního srážení a dalších.

Nabídka vyšetření

Vyšetřujeme:

 • krevní obraz s dif. rozpočtem leukocytů, retikulocyty,
 • vyšetření tělních tekutin na analyzátorech,
 • mikroskopický odečet cytologických preparátů (periferní krev, sternální punkce, likvor),
 • koagulační testy,
 • speciální vyšetření pro diagnostiku poruch hemostázy – poruchy funkce krevních destiček, jednotlivých koagulačních faktorů a inhibitorů koagulace,
 • vyšetření na diagnostiku antifosfolipidového syndromu,
 • vyšetření na diagnostiku hereditárních i získaných trombofilních stavů,
 • vyšetření zaměřené na monitoraci antikoagulační a antiagregační terapie.

Součástí laboratoří je i Krevní banka, kde provádíme standardně imunohematologická vyšetření:

 • krevní skupina (včetně  Rh faktoru, Kell antigenu),
 • Rh fenotyp,
 • screening nepravidelných antierytrocytárních  protilátek,
 • přímý a nepřímý antiglobulinový test,
 • ředtransfuzní vyšetření.

Vzdělávání

Laboratoře klinické hematologie získaly oprávnění Ministerstva zdravotnictví České republiky pro vzdělávání zdravotnických pracovníků v rozsahu specializačního vzdělávání zdravotních laborantů – Klinická hematologie a transfuzní služba a dále Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – Klinická hematologie a transfuzní služba.

Naše služby poskytujeme:

 • praktickým lékařům,
 • specialistům,
 • nemocnicím a poliklinikám,
 • samoplátcům.

Naše laboratoře disponují moderní technologií a vysoce erudovaným personálem, hematologickou linkou a digitální morfologií, která umožňuje konzultaci patologických nálezů na dálku. Speciální software pak propojuje všechny hematologické analyzátory v rámci laboratoří.