Nabídka vyšetření - AGELLAB

Laboratoře klinické hematologie

Nabídka vyšetření

Vyšetřujeme:

 • krevní obraz s dif. rozpočtem leukocytů, retikulocyty,
 • vyšetření tělních tekutin na analyzátorech,
 • mikroskopický odečet cytologických preparátů (periferní krev, sternální punkce),
 • koagulační testy,
 • speciální vyšetření pro diagnostiku poruch hemostázy – poruchy funkce krevních destiček, jednotlivých koagulačních faktorů a inhibitorů koagulace,
 • vyšetření na diagnostiku antifosfolipidového syndromu,
 • vyšetření na diagnostiku hereditárních i získaných trombofilních stavů,
 • vyšetření zaměřené na monitoraci antikoagulační a antiagregační terapie.

Součástí laboratoří je i Krevní banka, kde provádíme standardně imunohematologická vyšetření:

 • krevní skupina (včetně  Rh faktoru, Kell antigenu),
 • Rh fenotyp,
 • screening nepravidelných antierytrocytárních  protilátek,
 • přímý a nepřímý antiglobulinový test,
 • předtransfuzní vyšetření.