Laboratoře lékařské genetiky - AGELLAB

Laboratoře lékařské genetiky

Laboratoře lékařské genetiky

Laboratoře molekulární biologie a cytogenetiky provádí diagnostiku závažných genetických syndromů i jiných geneticky podmíněných onemocnění, včetně hereditárních i získaných forem různých typů nádorů.

Ambulance klinické genetiky

Klinická genetika je nedílnou součástí moderní medicíny. Poskytuje specialistům komplexní informace o pacientovi na základě jeho klinických příznaků, osobní anamnézy, genealogie a dalších preklinických a laboratorních vyšetření. Na základě těchto výsledků lze interpretovat etiologii onemocnění, navrhnout další postupy a případně doporučit genetickou prevenci v rodině postiženého. 

Genetické vyšetření lze v České republice provést na základě indikace klinického genetika nebo v ojedinělých případech na žádost klinického specialisty.    

Pacienti jsou vyšetřeni dle indikačních kritérií stanovených odbornými společnostmi ČLS J. E. Purkyně pro danou chorobu nebo při  diferenciálně diagnostické úvaze klinického genetika a klinických specialistů.

Pacient může ambulanci klinické genetiky navštívit na základě doporučení lékaře, a to z důvodu konzultace vlastního onemocnění nebo výskytu postižení v rodině.

Zdravotní pojišťovny proplácí pojištěným pacientům genetickou konzultaci a následné laboratorní molekulárně-genetické a/nebo cytogenetické  vyšetření.

Tyto služby je možné poskytnout i samoplátcům.

Objednání pacientů na konzultaci:

Ambulance Praha: tel. 601 122 152
Ambulance Nový Jičín: tel. 602 632 736