Laboratoř cytogenetiky - AGELLAB

Laboratoře lékařské genetiky

Laboratoř cytogenetiky

Laboratoř cytogenetiky je zaměřena na postnatální vyšetření vrozených a získaných chromozomových aberací.

Vrozené aberace mohou být jednou z příčin nedostatečného fyziologického a mentálního vývoje jedince, opakovaných spontánních potratů nebo poruchy plodnosti.

Vyšetření získaných aberací u hematologických malignit a některých solidních tumorů se podílí na upřesnění diagnózy, určení prognózy a volby léčebné terapie.

Seznam vyšetření

  • vyšetření karyotypu u hematologických malignit, solidních nádorů,
  • postnatální vyšetření karyotypu vrozených aberací,
  • hodnocení získaných chromozomových aberací z periferní krve (CAPL),
  • molekulárně-cytogenetické metody: FISH, FICTION, M-FISH, M-BAND, aCGH.