Laboratoře AGEL a.s. - AGELLAB

Laboratoře lékařské genetiky

Laboratoře AGEL a.s.

Laboratoř lékařské genetiky

Odborný garant: Ing. Arpád Bóday
Tel. kontakt: 556 416 234
E-mail: arpad.boday@lab.agel.cz

Laboratoř molekulární biologie

Vedoucí laboratoře: Mgr. Spiros Tavandzis
Tel. kontakt: 556 416 233
E-mail: spiros.tavandzis@lab.agel.cz

Laboratoř cytogenetiky

Vedoucí pracoviště: Mgr. Alena Burdová, Ph.D.
Tel. kontakt: 556 416 237
E-mail: alena.burdova@lab.agel.cz


Další tel. kontakty:

Onkogenetika - 607 014 978, 556 416 235
Predikce a farmakogenetika - 725 809 917, 724 578 885
Genetika očí - 702 296 317
Onemocnění pojivové tkáně a kardiogenetika - 702 296 395
Vzácná onemocnění - 702 295 983
Nefrogenetika - 702 296 399  


Ambulance klinické genetiky

Tel. kontakt pro objednání pacientů na konzultaci:

Ambulance Praha - 601 122 152
Ambulance Nový Jičín - 602 632 736