Spalničky stále aktuální - AGELLAB

Novinky

Spalničky stále aktuální

Jste proti spalničkám chráněni protilátkami? AGELLAB nabízí ve svých laboratořích vyšetření přítomnosti protilátek proti původci spalniček, kterým je Morbillivirus.

K vyšetření je nutný odběr srážlivé krve, test se provádí z krevního séra stanovením hladiny IgG protilátek.

Pokud má člověk pozitivní hladinu IgG protilátek, pak by jimi měl být proti viru spalniček chráněn.

Negativní nebo hraniční hodnota signalizuje nedostatečnou hladinu protilátek, tito lidé by se měli nechat přeočkovat.

Jiný postup i interpretace výsledků je v případě podezření na probíhající onemocnění. Tady se u pacientů vždy stanovují vedle IgG také IgM protilátky, které jsou markerem akutní fáze onemocnění. Interpretace sérologických nálezů jsou však u očkovaných pacientů složitější. IgM protilátky se u některých vůbec nemusí vytvořit, naopak zde může být rychlý vzestup IgG protilátek.

Pro průkaz onemocnění v časné fázi onemocnění je vhodné provést detekci RNA viru ve stěru z nosohltanu metodou polymerázové řetězové reakce v reálném čase (RT PCR). Pro získání validního výsledku je nutné odběr provést v době od prvních příznaků onemocnění a maximálně do 4. dne od výsevu exantému.

S ohledem na aktuální situaci se vyšetření provádí každý pracovní den.

Kontakty:

Mgr. Hana Fránková Bílková, MBA
Tel. kontakt: 595 633 071
E-mail: hana.frankova@lab.agel.cz

 

MUDr. Drahomíra Rottenbornová
Tel. kontakt: 371 155 218
E-mail: drahomira.rottenbornova@pol.agel.cz