Kde se s námi můžete setkat? - AGELLAB

Novinky

Kde se s námi můžete setkat?

Konference a semináře v září – prosinci 2019

Konference a semináře s účastí AGELLAB:

18.9.2019

Setkání nemocniční a ambulantní pediatrie 2019, Ostrava

18.10.2019

VI. Meziregionální sklíčkový seminář, Nový Jičín

2. – 3.10.2019

13. Sympozium AGEL, Olomouc

9. – 10.11.2019

VIII. Ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná

17.10.2019

Gynekologický seminář pro interní a externí gynekology Ostrava, Ostrava

22. – 23.11.2019

XXI. Beskydské alergologické a imunologické dny, Soláň