INDEX ZDRAVÍ PROSTATY - PHI - AGELLAB

Novinky

INDEX ZDRAVÍ PROSTATY - PHI

MODERNÍ, NEINVAZIVNÍ PŘÍSTUPY v diagnostice závažných onemocnění jsou široce využívané a pacienty vyhledávané. Jedním z typických příkladů je sledování karcinomu prostaty a phi – index zdraví prostaty.

JEŠTĚ V NEDÁVNÉ DOBĚ se pro první záchyt karcinomů prostaty používalo sérového stanovení PSA, případně poměru volné izoformy PSA (fPSA) ku celkovému PSA (%fPSA) v séru pacienta. Tento seznam markerů byl v nedávné době rozšířen o [-2]proPSA, izoformu volné formy PSA jakožto prekurzoru PSA, který je velice specifický pro rakovinu prostaty. Právě index zdraví prostaty (phi) kombinuje výsledky 3 kvantitativních imunoanalýz celkového PSA(tPSA), volného PSA(fPSA) a [-2]proPSA(p2PSA) – do jediného numerického skóre: phi index = (p2PSA/fPSA × √tPSA).

TAKTO ZÍSKANÉ VÝSLEDKY indexu phi, jež velice dobře korelují s Gleason skóre, výrazně zvyšují klinickou specificitu detekce rakoviny prostaty. Umožňují zhodnotit riziko pro jednotlivého pacienta a snížit počet biopsií a rebiopsií prostaty, ale také urychlit diagnostiku u nemocných s vysokou hodnotou phi a předchozí negativní biopsií. Klinický přínos indexu phi byl potvrzen i velkou prospektivní studií publikovanou v Prostate Cancer and Prostatic Diseases. V současné době lze nalézt v literatuře více jak 3 200 publikací s tématikou phi (Prostate Health Index) a toto číslo neustále roste. Dokonce také v české odborné literatuře zaznamenáváme řadu publikací zabývajících se indexem zdraví prostaty. Neinvazivní přístupy v diagnostice karcinomu prostaty se tak postupně dostávají k těm, kteří je potřebují nejvíce – k pacientům.