Podmínky pro indikaci koronaviru - AGELLAB

Novinky

Podmínky pro indikaci koronaviru

Společnost Laboratoře AGEL a.s., pracoviště Ostrava, Vítkovice je první soukromou laboratoří s povolením Státního zdravotního ústavu (SZÚ) provádět laboratorní diagnostiku nového typu koronaviru SARS-CoV-2.

V současné době, stejně jako ve všech evropských zemích, dodržujeme postup vyšetřování vzorků v  indikovaném případě, tedy splňujícím definici pro suspektní (podezřelý) případ.

V praxi to znamená, že provedení testů vždy indikuje lékař a epidemiolog, kteří zhodnotí klinické příznaky a anamnézu pacienta - souhrnně kritéria pro zajištění laboratorního vyšetření a provedou odběr vzorku.

Testování je prováděno zjišťováním přítomnosti nukleové kyseliny SARS-CoV-2 viru v klinickém materiálu (stěru z nosohltanu) pacienta. Prozatím nemáme k dispozici testy pro zjištění přítomnosti protilátek, které by mohly odpovídat imunitě pacienta.

Negativní výsledek vyšetření přítomnosti viru u osoby bez jakýchkoliv klinických příznaků popsaných výše by mohl vést k nesprávnému závěru, protože vypovídá pouze o situaci organismu v okamžiku odběru, ale nemůže sloužit např. jako doklad o „neinfekčnosti“. Jde o stav odpovídající okamžiku odběru. 

Pokud máte nebo se u Vás objeví klinické příznaky respirační infekce ihned kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Aktuálně nejsou neindikovaná vyšetření z výše popsaných důvodů prováděna. V případě změny vás budeme informovat.

Další informace naleznete zde.

 

Zdroj: SZÚ,  7. 3. 2020