Odborníci v laboratořích AGELLAB „šijí“ léčbu antibiotiky pacientům na míru - AGELLAB

Novinky

Odborníci v laboratořích AGELLAB „šijí“ léčbu antibiotiky pacientům na míru

Bez antibiotik si dnes medicínu neumíme představit a téměř každý se s nimi v životě setkal. S narůstající odolností bakteriálních kmenů ale běžná antibiotika v léčbě nestačí, lékaři pak musí nasazovat léčiva s rizikem nežádoucích účinků. Trend doporučit dávkování antibiotika konkrétnímu pacientovi „na míru“ trvá naštěstí již několik let. Laboratorní experti z AGELLAB se proto snaží, aby návrhem konkrétního dávkování antibiotika dosáhli co největšího léčebného účinku, s co nejmenšími negativními projevy.

„Antibiotická rezistence je celosvětový narůstající velmi závažný problém. Někteří mikrobiologové a epidemiologové vidí další vývoj velmi pochmurně a hovoří se o tzv. postantibiotické éře. V té se bohužel budeme moci setkat i s mikroby, na něž už dostupná antibiotika nemusí působit. Vývoj nových antibiotik silně pokulhává za schopnostmi mikroorganismů vytvářet si obranu před léčivy, kterými je chceme potlačit,” říká na úvod RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., vedoucí Laboratoře farmakologie a toxikologie AGELLAB v Novém Jičíně.

Ten přiznává, že se u pacientů na jednotkách intenzivní péče stále častěji setkává s infekcemi, u kterých není možné použít bezpečná a netoxická antibiotika. Pak je potřeba sáhnout k léčivům s rizikem větších nežádoucích účinků. I u těchto antibiotik, jejichž použití podléhá schválení antibiotického střediska, však pozorují odborníci postupné snižování citlivosti některých bakteriálních kmenů. Na řadu přichází proto racionální antibiotická terapie.

„Smyslem naší práce je tedy omezení podmínek pro vývoj rezistence. V praxi vypadá práce odborníků z laboratoře farmakologie a toxikologie v Novém Jičíně tak, že měří koncentrace antibiotika v krvi ve vhodných časových intervalech a porovnávají je s modelem individuálně vytvořeným pro každého pacienta. Ten se skládá z mnoha údajů, které o konkrétním pacientovi získáme. Následně zhodnotíme jak dostupnost antibiotika v místě jeho působení vzhledem k citlivosti konkrétního kmene, tak i riziko případných nežádoucích účinků a schopnosti organismu vylučování léčiva pacientem tak, aby nedocházelo k jeho postupné kumulaci, a navrhneme případně úpravu dávkování,” vysvětluje vedoucí laboratoře s tím, že čím dříve je dosaženo účinných baktericidních koncentrací, tím silnější a rychlejší je léčebný efekt a zmenšuje se prostor pro rozvoj rezistentních kmenů. Ideální dávkování antibiotika je obtížné odhadnout především u pacientů v těžkém (např. septickém) stavu. Zcela specifickou skupinou pacientů jsou pak lidé s poškozenými ledvinami nebo pacienti závislí na hemodialýze.

Na racionální antibiotické terapii spolupracují v AGELLAB mikrobiologové s ošetřujícími lékaři a pracovníky laboratoře farmakologie. Specializovaná metoda je využívána zejména u velmi závažných infekcí, kdy je potřeba sáhnout k takovým účinným lékům, které mohou být pro organismus pacienta toxické. Úkol laboratorních expertů pak spočívá v přípravě individuálního dávkování antibiotika, aby se zajistilo vyléčení infekce bez výrazných rizik a vedlejších účinků.

„Postupně se nám podařilo prosadit tento systém prakticky ve všech nemocnicích, kterým poskytujeme laboratorní služby. Z výsledků dlouhodobého sledování jsme zhodnotili jednoznačný přínos pevně nastaveného systému spolupráce - klinika, mikrobiologa a naší laboratoře. Správně prováděné terapeutické monitorování antibiotik jednoznačně snižuje rizika závažných nežádoucích účinků, zkracuje dobu hospitalizace a přináší tak i ekonomickou úsporu v systému zdravotní péče,” popisuje RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., pozitiva racionální antibiotické terapie.