Síť laboratoří AGELLAB uspořádala mezinárodní odbornou online konferenci na téma koronavirus - AGELLAB

Novinky

Síť laboratoří AGELLAB uspořádala mezinárodní odbornou online konferenci na téma koronavirus

15. dubna 2021: Laboratoře skupiny AGEL sdružené pod značkou AGELLAB vyslyšely poptávku zdravotnických odborníků a ve středu 14. dubna 2021 uspořádaly mezinárodní online konferenci na téma Koronavirus: otázky a odpovědi. Zájem lékařů, sester a laboratorních specialistů o sdílení informací na téma onemocnění covid-19 byl mimořádný.

Koronavirová pandemie znemožnila setkávání nejen při běžných volnočasových aktivitách, ale zabrzdila také pořádání odborných konferencí. „Sdílení informací, poznatků a zkušeností je přitom pro nás laboratorní profesionály stěžejní součástí práce. Proto jsem se rozhodli vše napravit a pro české a slovenské odborníky jsme připravili konferenci, na kterou se nám podařilo pozvat přední české odborníky na tolik diskutované téma koronaviru,“ představila hlavní myšlenku akce Mgr. Hana Fránková Bílková, MBA, vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie AGELLAB v Ostravě-Vítkovicích.

Záštitu nad konferencí převzal pan doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, který posluchače během konference seznámil s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR. Téma biologie viru SARS-CoV-2 přednesla paní RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. Laboratorní diagnostikou covid-19 se zabývaly dvě prezentace odbornic z řad zaměstnanců AGELLAB, paní Mgr. Hany Fránkové Bílkové, MBA a paní RNDr. Andreji Ondrejkové, vedoucí laboratoře klinické imunologie a alergologie.

Součástí konference byla také hodinová diskuze všech zúčastněných odborníků nad dotazy, které sledující mohli pokládat prostřednictvím chatu. Účast na konferenci byla pro odbornou veřejnost bezplatná, a kromě online setkání všichni registrovaní získali také přístup k archivu konference, ve kterém si budou moci pohodlně znovu přehrát všechny prezentace i následující diskuzi.

„Zájem o účast na konferenci i počet dotazů, které během konference účastníci jednotlivým přednášejícím položili, byl skutečně enormní. I proto jsme se rozhodli na tuto úspěšnou konferenci navázat a již nyní připravujeme další podobnou akci, tentokrát na téma genetická vyšetření,“ doplnil předseda představenstva Laboratoří AGEL RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.

Síť laboratoří AGELLAB

Síť laboratoří AGELLAB má v oboru laboratorní medicíny celorepublikový dosah a nabízí spolupracujícím lékařům a klientům, bez ohledu na místo jejich působení, celou nabídku vyšetření dostupnou ve všech laboratořích patřících do skupiny AGEL.