Novinka v testování u onemocnění covid-19: T-SPOT®.COVID test buněčné imunity - AGELLAB

Novinky

Novinka v testování u onemocnění covid-19: T-SPOT®.COVID test buněčné imunity

Laboratoř klinické imunologie a alergologie v Novém Jičíně rozšiřuje diagnostiku nemoci COVID-19 o sledování specifické T-buněčné imunitní odpovědi proti viru SARS-CoV-2 metodou ELISPOT izolací mononukleárních buněk z lidské plné krve.

Imunitní odpověď na infekci virem SARS-CoV-2 je zprostředkovaná aktivací B a T-lymfocytů. V případě, že jsou u pacienta přítomny paměťové T-lymfocyty, dochází při jejich stimulaci in vitro specifickými antigeny viru (spike a nukleokapsidové proteiny, zvlášť panel A a panel B) k tvorbě prozánětlivého cytokinu interferonu gamma (INF-y).

Antigeny jsou navrženy tak, aby aktivovaly CD4+ T-pomocné lymfocyty (Th) i CD8+ cytotoxické T-lymfocyty (Tc). Výsledkem testu je odečet specifických T-lymfocytů, které produkují INF-y a ten je vizualizován na membráně ve formě spotů (metoda ELISPOT). Výsledky lze kvantifikovat (tzn. určit počet spotů) a zhodnotit tak míru infekce.

Test slouží k nepřímé diagnostice infekce virem SARS-CoV-2 (akutní anebo prodělané). Imunitní odpověď zprostředkovaná T-lymfocyty nastupuje dřív než protilátková odpověď. Byla prokázána rychlá produkce specifických T-lymfocytů (CD4+ a CD8+) během prvních dvou týdnů po nástupu klinických příznaků. Existuje pozitivní korelace mezi časnou detekcí specifických T-lymfocytů a lepším průběhem nemoci.

Test je vhodné uvést do korelace se stanovením protilátkové odpovědi (10-30 % pacientů nemají detekovatelné protilátky proti SARS-CoV-2 a hladina protilátek se může s odstupem času měnit). Nízký titr protilátek byl prokázán u jedinců s mírným či asymptomatickýcm průběhem nemoci. T-buněčná odpověď se prezentuje jako robustní a dlouhodobá (průkazná touto metodou cca do 6 měsíců od infekce) a hraje důležitou roli v potlačení šíření viru v organismu. Test může sloužit k posouzení míry T-buněčné imunitní odpovědi u jednotlivce.

Více informací o nové metodě testování protilátek proti viru SARS-CoV-2 najdete v tomto letáku: