K lepší vytrvalosti i eliminaci úrazů u sportovců pomáhá specializované laboratorní vyšetření AGELLAB - AGELLAB

Novinky

K lepší vytrvalosti i eliminaci úrazů u sportovců pomáhá specializované laboratorní vyšetření AGELLAB

Profesionální i rekreační sportovci mohou optimalizovat svůj výkon, ale i předcházet úrazům či vážnějším onemocněním díky novému speciálnímu vyšetření laboratoří AGELLAB. Komplexní balíček biochemických vyšetření poskytovaný pod názvem „Zdraví sportovce“ posuzuje klíčové metabolické parametry stěžejní pro sportování a odhaluje oblasti, které sportovcům mohou pomoci zvýšit výkon.

„Profesionální i rekreační sportovci musí svému zdravotnímu stavu věnovat velkou pozornost. Zdravotní stav má totiž přímý vliv na jejich sportovní výkon. Naše komplexní laboratorní vyšetření poskytuje informaci, zda jsou klíčové metabolické parametry v očekávaných mezích a poskytuje tak vodítko k případné nápravě stavu. Díky vyšetření bude každý sportovec vědět, na jaké oblasti svého zdraví se zaměřit, aby dosáhl vyšší vytrvalosti. Zároveň také předejde případným zdravotním úrazům souvisejícím s nedostatkem některých látek potřebných pro správné fungování sportem zatíženého organismu,“ prozrazuje Mgr. Ivana Kubalová, odborný garant za biochemii a vedoucí laboratoře klinické biochemie AGELLAB.

Samotné vyšetření probíhá ze vzorku krve, která se odebírá z loketní žíly, a vzorku ranní moči. Z těchto vzorků je realizováno vyšetření krevního obrazu, je posuzována glukóza, bílkovina, minerály, tuky, funkce ledvin i jaterní funkce.

„Díky vyšetření lidé zjistí, v jaké formě se jejich organismus nachází, a odhalí případná slabá místa, ve kterých by mohlo dojít k poškození - například poškození svalů, záněty, prevence zlomenin a podobně. Můžeme tak předejít úrazům, ale i vážnějším onemocněním, jako jsou například cukrovka, infarkt myokardu, mozková mrtvice, onemocnění ledvin, jater a tlustého střeva. Výsledky vyšetření jsou odeslány praktickému lékaři pacienta, který rozhodne o následném postupu,“ popisuje postup Mgr. Ivana Kubalová s tím, že toto preventivní vyšetření mohou absolvovat jak dospělí, tak i děti.

Vyšetření lze v současné době podstoupit na odběrovém místě AGELLAB umístěném na adrese Revoluční 2214/35, Nový Jičín. Výsledky jsou obvykle k dispozici do 2 pracovních dní. Vyšetření je přitom možné buď vykázat na pojišťovnu, nebo je možné vystavit fakturu i pro samoplátce. V e-shopu vysetreni.agellab.cz lze balíček pořídit za cenu 560 Kč.