V Olomouci se po roční přestávce koná prestižní XIV. Sympozium AGEL. Hlavním zdravotnickým tématem bude biologická léčba - AGELLAB

Novinky

V Olomouci se po roční přestávce koná prestižní XIV. Sympozium AGEL. Hlavním zdravotnickým tématem bude biologická léčba

Olomouc, 21. září 2021: Po roční nucené přestávce se ve dnech 22. - 23. září 2021 uskuteční v kongresovém hotelu NH Collection Olomouc Congress jedna z nejvýznamnějších zdravotnických konferencí v zemi - XIV. Sympozium AGEL 2021. Prestižní odborná akce je v současné době velkou výzvou jak pro organizátory, tak pro odborníky z oblasti zdravotnictví. Navzdory ztíženým podmínkám je potvrzených přes 600 účastníků včetně významných zahraničních odborníků z Izraele.

,,Čtrnáctý ročník SYMPOZIA AGEL je v prvé řadě synonymem odvahy. Odvahy organizátorů z Česka i Slovenska, kteří dokázali dlouhé týdny plánovat akci, která je po dlouhá léta vlajkovou lodí společnosti AGEL, platformou, kde se řeší nejnovější výzvy a vize moderní medicíny. Odvaha se prolíná na Sympozium AGEL také jako motiv poděkování všem zdravotníkům, kteří ještě před pár měsíci stáli v první linii v boji s pandemií a obětovali  vše pro záchranu lidských životů, a nyní své odborné znalosti a novinky v léčbě prezentují v odborné rovině svým kolegům,” říká předseda představenstva AGEL a.s. Ing. Michal Pišoja, MPH.

XIV. Sympozium AGEL se koná pod záštitou předsedy dozorčí rady společnosti AGEL Ing. Tomáše Chrenka, Ph.D. a jeho hlavním medicínský tématem je Biologická léčba napříč obory”. V rámci moderní podoby sympozia budou realizovány dvě moderované panelové diskuse na téma “Problematika doplňkového zdravotního pojištění” a Elektronizace zdravotnictví”. Z řad odborníků vystoupí zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, státní tajemník ministerstva zdravotnictví České republiky MUDr. Kamil Szás, epidemiolog a současný ředitel Nemocnice AGEL Říčany prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. a další hosté.

V posledních letech v odborných kruzích často skloňované téma biologické léčby budou experti rozebírat samostatně v oblasti onkologie, gastroenterologie, neurologie, kardiologie, hepatologie, dermatologie, oftalmologie a revmatologie. Ošetřovatelství 21.století bude tématem bloku Moderní ošetřovatelská péče v chirurgických a interních oborech a společným lékařským i nelékařským tématem na letošním sympoziu  je pa téma Bolest”. Odborníci jsou připraveni prezentovat také nejnovější poznatky a zkušenosti z oblasti akutní bolesti, chronické nádorové i nenádorové i v oblasti neuropatické bolesti. Novinkou odborné akce je téma Pojetí empatie v medicíně”, na které se specialisté zaměří  ve dvou nelékařských sekcích.

„SYMPOZIUM znamená možnost, jak propojit medicínské odborníky, podívat se společně dopředu a hledat nové strategické výzvy v oblasti moderní medicíny, které pandemie teprve otevřela a potvrdila důležitost jejich rozvoje – jako je například digitalizace zdravotnictví nebo otázka biologické léčby. Všem našim hostům i účastníkům nejen z řad zdravotníků a odborníků Skupiny AGEL bych rád upřímně vyjádřil mé poděkování za jejich odvahu a odhodlání. Věřím, že setkání po dlouhých měsících pomůže v dalším prohloubení odborné aktivity, ale také dá příležitost hledat nové výzvy a témata v oblasti moderní medicíny, na které stojí kvalita poskytované péče o naše pacienty,” věří předseda představenstva AGEL a.s. Ing. Michal Pišoja, MPH.