Záznam online workshopu TDM antibiotik v nemocniční praxi - AGELLAB

Novinky

Záznam online workshopu TDM antibiotik v nemocniční praxi

21. října 2021 uspořádali Laboratoře AGEL a.s. online workshop na téma TDM antibiotik v nemocniční praxi. Pokud jste se k setkání nestihli připojit online v den vysílání, máme pro Vás záznam.

Informace obsažené v následujícím videu jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace v ní nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Zahájením sledování videa potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů čili jste osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle Zákona č. 40/1995 Sb. Beru na vědomí, že informace obsažené na této stránce nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Program online workshopu:

  • PharmDr. Irena Murínová, PhD., Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Vedoucí Oddělení klinické farmacie Praha
    Přehled skupin antibiotik vhodných k terapeutickému monitorování
  • RNDr. Eva Chmelařová, Antibiotické středisko, Laboratoř klinické mikrobiologie, Laboratoře AGEL a.s.
    Pohled mikrobiologa na význam TDM antibiotik
  • RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., předseda představenstva a vedoucí laboratoře farmakologie a toxikologie, Laboratoře AGEL a.s.
    Naše zkušenosti s TDM betalaktamových antibiotik
  • Diskuze nad dotazy diváků

Video: Záznam online workshopu TDM antibiotik v nemocniční praxi