Odborníci z novojičínských laboratoří AGELLAB dovedou odhalit sklony ke vzniku rakoviny - AGELLAB

Novinky

Odborníci z novojičínských laboratoří AGELLAB dovedou odhalit sklony ke vzniku rakoviny

Podle statistik každý třetí Čech během svého života onemocní rakovinou, která zároveň představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí u nás. V pěti až deseti procentech případů přitom vzniká nádorové onemocnění na základě vrozené dispozice. Predispozice ke vzniku nádorových onemocnění lze přitom s předstihem zjistit, a to pomocí speciálního komplexního vyšetření, které nabízejí laboratoře AGELLAB v ambulancích klinické genetiky v Praze a Novém Jičíně.

„Vyšetření spočívá v analýze genů predisponujících k nádorům prsu, vaječníku, střeva, ale i řady dalších velmi vzácných nádorů nebo nádorových syndromů. Pro klinické účely analyzujeme 55 různých genů,“ popisuje MUDr. Věra Krutílková, klinický genetik laboratoří AGELLAB, s tím, že vyšetření je vhodné zejména pro zájemce, u kterých se nádorové onemocnění opakovaně vyskytlo v rodině. Absolvovat jej mohou dospělí po konzultaci s klinickým genetikem.

„Cílem vyšetření je identifikace pacientů či rodin s vrozenou dispozicí k určitým typům nádorů, ale i konkrétní specifikace onkologického rizika pro jednotlivé členy rodiny a doporučení vhodné prevence. Osoby s pozitivním výsledkem vyšetření genů jsou zařazeny do preventivního onkologického programu. U zdravých příbuzných těchto osob by mělo být zjištěno, zda nejsou nosiči stejné změny DNA. Pokud ano, jsou po genetické konzultaci také zařazeni do stejného preventivního programu,“ vysvětluje MUDr. Krutílková.

Vyšetření predispozic nádorových onemocnění probíhá z malého vzorku krve, která se odebere klasicky z žíly. Cena vyšetření pro samoplátce je 27 500 korun, pokud jej ale předepíše klinický genetik, je hrazeno pojišťovnou. „Genetické testování dědičné dispozice je indikované v případě, že existuje v rodině vysoce riziková osobní či rodinná anamnéza nádorových onemocnění a jsou v rodině splněna indikační kritéria k testování. Těmi jsou především diagnóza nádorového onemocnění v mladém věku, opakovaný výskyt stejného nádorového onemocnění nebo kombinace určitých typů nádorů,“ popisuje MUDr. Krutílková podmínky úhrady pojišťovnou.

Zájemci o rezervaci termínu na vyšetření genetických predispozic nádorových onemocnění v laboratoři AGELLAB se mohou hlásit pomocí online formuláře na adrese https://vysetreni.agellab.cz/komplexni-vysetreni-dedicnych-nadorovych-predispozic/, nebo telefonicky na čísle 602 632 736.