Světový den boje proti rakovině připomene prevenci, kterou Češi během pandemie hrubě opomíjeli - AGELLAB

Novinky

Světový den boje proti rakovině připomene prevenci, kterou Češi během pandemie hrubě opomíjeli

4. února si již tradičně připomínáme Světový den boje proti rakovině, jehož cílem je upozornit na problematiku nádorových onemocnění a jejich prevenci, diagnostiku či léčbu napříč světadíly. V letošním roce je přitom toto téma mimořádně důležité i vzhledem k pandemii, v jejímž průběhu lidé odkládali návštěvy lékařů a došlo k nárůstu počtu pacientů s rakovinou ve 4. a 5. stadiu.

„Před nástupem opatření spojených s pandemií jsme ročně zachytili zhruba 3200 případů zhoubných onemocnění. V létech 2020 a 2021, která byla poznamenaná různými omezeními jak na straně pacientů, tak na straně poskytovatelů zdravotní péče, to bylo zhruba o 390 záchytů méně každý uvedený rok, tedy cca 2800 případů,“ říká MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík, vedoucí lékař patologie Laboratoře AGEL a.s.

Bohužel, jakkoliv zní tato slova pozitivně, opak je pravdou. Nízké počty nálezů totiž pramenily zejména z nízkého počtu vyšetřených osob a naopak významně přibylo těch, kteří přišli k lékaři již s pokročilým stádiem nemoci. „Nárůst v podstatě odpovídá tomu propadu v diagnostice. Co nebylo včas odhaleno, má možnost růst v těle a lidé přicházejí k vyšetření a ošetření v pokročilejších stádiích onemocnění. Jejich prognóza je pak horší. Jestliže do roku 2019 jsme měli záchyt ve stádiích 4 a 5 jen sporadicky, pak ve dvou uplynulých letech jde o nižší desítky případů,“ varuje MUDr. Kasperčík.

Nejčastěji jde přitom o nádory tlustého střeva a konečníku, dále nádory plic, prsu a děložního čípku u žen a nádory prostaty u mužů. „V případě tlustého střeva, prsu a čípku fungují v Česku screeningové programy, které ale měly v uplynulých dvou letech výpadky,“ doplňuje MUDr. Kasperčík, který apeluje na preventivní vyšetření u pacientů. „Lidé by neměli bagatelizovat své problémy a odkládat jejich řešení, až bude klidnější doba. Rovněž lékaři by neměli pacienty odsouvat na pozdější termíny. I týdny hrají roli,“ varuje.

Diagnostika nádorového onemocnění je přitom poměrně rychlá a jednoznačná. Probíhá formou bioptického a někdy i cytologického vyšetření, kdy je z těla vyšetřované osoby odebrán vzorek tkáně, který po zpracování prohlíží lékař v mikroskopu. Na základě morfologických změn pak stanovuje diagnózu, která je základem správné léčby pacienta. Konkrétní stádium nádorového onemocnění pak spoluodhalují i radiodiagnostické metody.