Kongres laboratoří skupiny AGEL 2022 je za námi - AGELLAB

Novinky

Kongres laboratoří skupiny AGEL 2022 je za námi

Po dvouleté odmlce zapříčiněné pandemií koronaviru se ve dnech 22. – 23. 3. 2022 uskutečnil tradiční kongres pracovníků laboratoří skupiny AGEL. Tentokrát se naši odborníci sešli v prostorách Hotelu Flora v Olomouci.

Dvoudenní odborný program zahájilo setkání vedoucích pracovníků společnosti Laboratoře AGEL a.s. a obchodního oddělení AGEL a.s. Následovalo slavnostní zahájení kongresu, na které navázal blok prezentací věnovaných shrnutí ekonomických výsledků skupiny AGELLAB za poslední dva roky. Účastníci kongresu se dozvěděli o novinkách, které se za uvedené období udály v jednotlivých laboratořích, v programu nechybělo představení obchodní činnosti, slovenského AGELLAB SK a laboratorního IT.

Kongres laboratoří skupiny AGEL je tradičně příležitostí k setkávání s odborníky z řad dodavatelů laboratorního materiálu a vybavení. Hlavním partnerem kongresu se stala společnost ROCHE s.r.o., která je zároveň nejdůležitějším dodavatelem přístrojového vybavení pro laboratoře skupiny AGELLAB. Odborníci ze společnosti ROCHE s.r.o. si pro účastníky kongresu připravili téměř hodinový workshop, ve kterém prezentovali novinky v diagnostické divizi společnosti. Odborný program prvního dne uzavřela společnost DiaSorin Czech s.r.o., která rovněž představila svá řešení pro oblast laboratorní diagnostiky.

Druhý den kongresu byl věnován prezentacím dalších partnerů, konkrétně společností Bio-Rad spol. s r.o., Siemens Healthcare, s.r.o., BioVendor - Laboratorní medicína a.s., SEBIA Czech republic s.r.o., DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. a SYSMEX CZ s.r.o.

Děkujeme všem partnerům akce, že se rozhodli kongres podpořit a přestavit nám své společnosti formou workshopů a přednášek.

Děkujeme rovněž všem účastníkům kongresu z řad pracovníků laboratoří skupiny AGELLAB jak z Česka, tak i ze Slovenska. Kongresu se zúčastnilo téměř 130 laboratorních odborníků, kteří si z Olomouce odvezli nejen celou řadu nových odborných poznatků, ale také nové kontakty na kolegy, které doposud neměli příležitost blíže poznat.

Budeme se těšit na podobné setkání znovu v příštím roce.