Laboratoře AGEL na úspěšném semináři upozornily na onemocnění spojená se sexuálními aktivitami. Nejčastější jsou chlamydie - AGELLAB

Novinky

Laboratoře AGEL na úspěšném semináři upozornily na onemocnění spojená se sexuálními aktivitami. Nejčastější jsou chlamydie

Společnost Laboratoře AGEL a.s. ve spolupráci s AGEL a.s. uspořádala před nedávnem odborný seminář pro lékaře, sestry, epidemiology, studenty i další odbornou veřejnost s názvem „Od pasu dolů III“. Díky konferenci měla odborná veřejnost možnost po dlouhé době opět osobně diskutovat aktuální témata týkající se „nejzábavnějšího fenoménu života“, tedy sexuality, a to z mnoha úhlů pohledu. Názvem společnost navázala na dvě úspěšné konference na obdobná témata, které se uskutečnily v „předkovidové“ době a setkaly se v odborných kruzích s velmi pozitivním ohlasem.

Úvod konference patřil panu MUDr. Michalu Mihulovi, přednímu ostravskému gynekologovi, který zaujal přednáškou „Problematika HPV infekcí nejen v gynekologické ambulanci“. Ta připomněla, že je nutné zabývat se v denní praxi také diagnostikou nízce rizikových papillomavirů – původců bradavic nejen v oblasti genitálu (např. v oblasti orofaryngu). Papillomaviry obecně jsou nejčastěji sexuálně přenosné infekce.

Vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie společnosti Laboratoře AGEL a.s., Mgr. Hana Bílková Fránková, MBA se ve své přednášce zabývala laboratorní diagnostikou sexuálně přenosných infekcí a připomněla, že i jeden nechráněný sex stačí k získání infekce. „Pozorujeme, že na předních příčkách sexuálně přenosných infekcí vedou převážně chlamydie a HPV, tedy infekce lidským papilomavirem. Další přenosné nemoci jako například symptomatická trichomoniáza ubývá, naopak případů kapavek nebo HIV přibývá,” říká Mgr. Hana Bílková Fránková, MBA s tím, že v mozaice laboratorních diagnostik je nutné využívat jak tradiční metody, jakými jsou kultivace nebo sérologické metody, tak i např. molekulárně biologické metody, které jsou zde reprezentovány RT PCR diagnostikou.

Mezi řečníky promluvil také Ing. Arpád Bóday, zástupce vedoucího laboratoře molekulární biologie společnosti Laboratoře AGEL a.s., který účastníky konference seznámil s molekulárně genetickým pohledem na hypogonadismus, na příčiny vzniku snížené funkce varlat a vaječníků a upozornil na nutnost mezioborové spolupráce. Na podiu vystoupila také primářka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, MUDr. Ivana Lukáčová, která zaměřila svou prezentaci na recidivující vulvovaginitidy, které mohou mít reálný infekční podklad, ale mohou být i psychosomatické. Zajímavé téma otevřel Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2.LF a FN Motol Praha se zaměřil na diskutované a ožehavé téma transsexuality. Posledním tématem semináře byly mýty a fakta související s vitamínem D. Tuto problematiku přednesl Mgr. Spiros Tavandzis, vedoucí laboratoře molekulární biologie v Laboratořích AGEL a.s.

„Všechny příspěvky byly velmi přínosné a posluchači vysoce hodnocené. Konference se zúčastnilo více než 100 posluchačů. Za nejzajímavější přednášku považuji tu od doktora Mihuly o nízce rizikových HPV, které jsou vedle medializovaných vysoce rizikových HPV „Popelkou“ a přitom jsou schopny v oblasti zejména genitálu vytvořit rozsáhlé bradavice. Zajímavý byl také příspěvek docenta Pastora o transsexualitě. Platí stále, že u lidí rozlišujeme pouze 2 pohlaví? Jednoduše muže a ženy?“ poznamenává Mgr. Hana Bílková Fránková, MBA.