Odborný časopis inLab z laboratoří AGELLAB je zájemcům o téma laboratorní medicíny k dispozici i ve všech vědeckých knihovnách v zemi - AGELLAB

Novinky

Odborný časopis inLab z laboratoří AGELLAB je zájemcům o téma laboratorní medicíny k dispozici i ve všech vědeckých knihovnách v zemi

Síť laboratoří AGELLAB, přední dodavatel služeb laboratorní medicíny v ČR, uvedla v pořadí již čtvrté vydání oblíbeného odborného časopisu inLab, který přináší souhrn odborných novinek i zajímavých servisních témat z prostředí laboratorního komplementu společnosti AGEL a.s.

„Síť laboratoří AGELLAB patří mezi největší poskytovatele zdravotnických laboratorních služeb v České republice. Díky komplexnosti a šíři poskytovaných vyšetření a spolupráci s vysoce specializovanými pracovišti v celé republice, jsou naši zaměstnanci špičkovými odborníky ve svých oborech. Tyto naše znalosti a zkušenosti si samozřejmě nenecháváme pro sebe, ale sdílíme je pravidelně s našimi partnery, a to nejen formou každodenní intenzivní spolupráce či odborných setkání, ale také prostřednictvím publikování odborných článků v námi vydávaném periodiku, časopisu inLab“, představuje důvody pro vydání časopisu RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., předseda představenstva Laboratoří AGEL a.s. a Odborný garant Laboratoří Skupiny AGEL a.s.

V novém vydání časopisu inLab se zrcadlí odborný rozvoj a systematické zvyšování kvality zdravotní péče na základě aktuálních poznatků evidence-based medicine. Nové vydání časopisu inLab přestavuje pokrok laboratorního komplementu v elektronizaci zdravotnictví, v níž je Skupina AGEL leaderem v celé ČR, čtenáři se dozví podrobnosti o modernizaci laboratorního přístrojového vybavení a mohou si přečíst mnoho zajímavých kazuistik a odborných statí z oblasti laboratorní patologie, hematologie, klinické alergologie a imunologie, klinické mikrobiologie, molekulární biologie a cytogenetiky, farmakologie a toxikologie a klinické biochemie.

Časopis inLab je čtenářům dostupný v tištěné i elektronické verzi. Tištěná verze je k dispozici pro návštěvníky našich odborných konferencí a seminářů, elektronická verze je připravena zdarma k nahlédnutí pro každého z návštěvníků webových stránek www.agelllab.cz. Časopis najdete také v databázi všech hlavních českých vědeckých knihoven.