Laboratoře skupiny AGEL a.s. ukončily v roce 2022 modernizaci všech svých provozů - AGELLAB

Novinky

Laboratoře skupiny AGEL a.s. ukončily v roce 2022 modernizaci všech svých provozů

Laboratorní provozy skupiny AGEL sdružené pod značkou AGELLAB, které jsou významnou součástí privátní sítě zdravotnických zařízení AGEL v České a Slovenské republice, ukončili v tomto roce dvouletý proces modernizace všech svých laboratorních provozů. 26 provozů laboratoří skupiny AGEL postupně získalo špičkové analyzátory značky ROCHE. Došlo tak k výraznému posunu v kvalitě, efektivitě a spolehlivosti laboratorních vyšetření, která síť laboratoří AGELLAB poskytuje svým zákazníkům.

Síť laboratoří AGELLAB provádí vyšetření ve všech odvětvích laboratorní diagnostiky – klinická biochemie, klinická hematologie, klinická imunologie a alergologie, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika a laboratoř patologie. Neustálá snaha vedení Skupiny AGEL a.s. o zvyšování kvality péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních AGEL vedla v roce 2019 k rozhodnutí modernizovat přístrojovou techniku ve všech provozech laboratoří Skupiny AGEL v ČR i SR. Následoval více než roční pečlivý výběrový proces. „Klíčovými parametry v rozhodování o dodavateli nového laboratorního vybavení byly: plná automatizace velkých laboratorních provozů, dodávka poloautomatů do středních laboratoří, kvalitní diagnostické soupravy, spolehlivý autorizovaný servis, široká nabídka diagnostických setů, reference v obou republikách, podpora vzdělávání laboratorních pracovníků a v neposlední řadě také další možnosti spolupráce s dodavatelem v oblastech mimo indikativní nabídku“, vysvětluje RNDr. Lenka Kulíšková, MBA, odborný garant provozu klinických laboratoří společnosti Laboratoře AGEL a.s.

Náročné parametry výběru splnila nejlépe společnost ROCHE s.r.o. Instalace nové techniky započala v září 2020 ve Slovenské republice, v České republice byla instalace realizována v období od února 2021 do poloviny roku 2022. Instalováno bylo postupně 79 nových plně automatizovaných analytických modulů, řada těchto instalací je na území ČR unikátních, jako například on-line zapojení močového analyzátoru Cobas6500 Roche do CCM linky na Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice AGEL Prostějov.

„Diagnostické medicínské laboratoře provádějí denně statisíce biochemických, imunochemických a sérologických vyšetření v běžném nebo statimovém provozu, v nemocnicích navíc v nepřetržitém provozu, přesto se nám podařilo výměnu přístrojové techniky provést bez přerušení provozu, a navíc v těžké covidové době plné omezení“, doplňuje RNDr. Lenka Kulíšková, MBA.

Laboratoře skupiny AGEL nyní mohou díky modernizaci všech svých provozů nabídnout špičkový standard laboratorních služeb ve všech oborech laboratorní medicíny.