Podle výsledků laboratorních vyšetření „Suchej únor“ funguje - AGELLAB

Novinky

Podle výsledků laboratorních vyšetření „Suchej únor“ funguje

Ačkoliv statistiky hovoří jasně a je dávno prokázáno, že vysoká spotřeba alkoholu má neblahý vliv na zdraví, mnohé přesvědčí až vlastní reálná zkušenost. Pozitivní vliv abstinence alkoholu během měsíc dlouhé osvětové kampaně s názvem Suchej únor drtivá většina lidí na sobě viditelně pocítí. Potvrdit nebo rovnou změřit si jej ale mohou i pomocí laboratorních testů.

Česká republika je podle dat Českého statistického úřadu čtvrtou zemí s nejvyšší mírou spotřeby alkoholických nápojů na osobu za rok, v roce 2018 zemřelo v České republice 1 519 osob na alkoholové onemocnění jater. „Játra jsou přitom orgánem schopným relativně rychlé regenerace, laboratorní výsledky jaterních testů dokládají, že alkoholová abstinence dokáže zlepšit hodnoty jaterních enzymů,“ tvrdí Mgr. Ivana Kubalová, vedoucí laboratoře biochemie společnosti Laboratoře AGEL s tím, že riziková není jen vysoká spotřeba alkoholu. I nepravidelné pití alkoholu totiž snižuje kvalitu zdraví našich jater, vliv má také na růst cholesterolu v krvi a rozvoj psychických onemocnění.

Pozitivní vliv alkoholové abstinence na zdraví jater stanovují laboratorní odborníci v běžné praxi pomocí měření plazmatických koncentrací jaterních enzymů, tedy pomocí tzv. jaterních testů: alanin aminotranferázy (ALT), aspartát aminotransferázy (AST), alkalické fosfatázy (ALP) a -glutamyl transferázy (GGT). Tyto testy jsou často doplněny stanovením celkového bilirubinu.

„Pokud laboratorní vyšetření odhalí zvýšené hodnoty u některého z výše uvedených parametrů, znamená to podezření, že jaterní buňky fungují nesprávně a funkce jater může být poškozena. I měsíční abstinence v kombinaci se zdravým životním stylem dokáže hodnoty jaterních enzymů zlepšit. Nejvíce se detoxikační kúra odráží v hodnotách GGT a kyseliny močové. Ideální je však abstinence dlouhodobá,“ doplňuje Mgr. Ivana Kubalová.

Lidé, kteří se rozhodnou zúčastnit abstinenční kampaně a chtějí si zároveň ověřit, jak abstinence alkoholu přispěla ke zdraví jejich jater, mohou vyzkoušet balíček vyšetření Zdravá játra, který je možné objednat online na adrese: https:// vysetreni.agel.cz/zdrava-jatra/