Od pasu dolů: Odborná konference se věnovala sexuálně přenosným onemocněním a tabuizovaným tématům spojeným s lidskou sexualitou - AGELLAB

Novinky

Od pasu dolů: Odborná konference se věnovala sexuálně přenosným onemocněním a tabuizovaným tématům spojeným s lidskou sexualitou

Léto může být pro některé obdobím krátkých známostí, které jdou ruku v ruce se zvýšeným rizikem sexuálně přenosných chorob. Zdravotními riziky v letních měsících se zabývá i odborná lékařská veřejnost. Společnost AGEL a.s. ve spolupráci s Dopravním zdravotnictvím a.s. a sítí laboratoří AGELLAB proto pro lékaře, sestry, pracovníky hygienických stanic a další zdravotnické profese uspořádala koncem května v prostorách AGEL Tower v Praze tradiční odborný seminář s názvem „Od pasu dolů“, který se tématy lidské sexuality a s ní spojenými riziky detailně zabývá.

„Cílem semináře bylo prohloubení spolupráce s našimi partnery, výměna zkušeností a seznámení s novými trendy v oblasti laboratorní diagnostiky,“ říká Ing. Bc. Martina Štolová, ředitelka laboratorního komplementu LDZČ a LDZM DOZ a.s.

Jedním z důležitých témat, na které byl seminář Od pasu dolů zaměřen, byla problematika HPV infekcí. Infekce lidským papilomavirem (HPV) je celosvětově nejrozšířenější sexuální přenosná infekce. Existuje více než 100 typů virů HPV. Tzv. HR HPV „vysoce rizikové“, jsou asociovány s nádorovým onemocněním, jako je rakovina děložního čípku u žen, která je po rakovině prsu druhým nejčastějším nádorovým onemocněním postihujícím ženy. HR HPV jsou také příčinou dalších nádorových onemocnění, např. v oblasti orofaryngu nebo anu. Přenosu HPV infekce však lze účinně předcházet očkováním, které v České republice probíhá již 25 let a provádí se nejčastěji ve věku 9 až 14 let. Méně se ví o tzv. LR HPV „nízce rizikové“, které jsou původci nepříjemných a vysoce stresujících genitálních bradavic. O tomto velmi zajímavém tématu hovořil MUDr. Michal Mihula, zástupce primáře oddělení gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava.

Na konferenci vystoupil také přední český gynekolog, porodník a sexuolog doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2.LF a FN Motol Praha. Téma jeho přednášky bylo neotřelé: Některé sexuální mýty o ženské sexualitě. Informací o G bodu či ženské ejakulaci je v populárně naučných článcích celá řada, MUDr. Zlatko Pastor ve svém vystoupení nabídnul medicínské hodnocení této problematiky.

MUDr. František Koukolík, DrSc., z Ústavu patologie 3. lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha je znám svou schopností propojení vědeckého a laického světa s důrazem na kritické myšlení. Ve své přednášce stereotypy, sex a láska představil svůj pohled na otázky soužití muže a ženy.

Program odborného setkání se dotknul i tématu parazitárních onemocnění, která k létu rovněž patří. Mgr. Simona Langerová z laboratoře klinické mikrobiologie, Laboratoře AGEL a.s. upozornila na nebezpečí, která paraziti pro organismus představují a detailně se věnovala způsobům laboratorní diagnostiky.

Nechyběly ani příspěvky od odborníků z pořádající společnosti Dopravní zdravotnictví a.s. Příspěvek na téma „Význam správného odběru biologického materiálu pro vyšetření v mikrobiologické laboratoři“ přednesla MUDr. Drahomíra Rottenbornová, vedoucí Oddělení lékařské biologie Polikliniky AGEL Plzeň. A také nesmíme opomenout velmi přínosnou přednášku na téma „Nepodceňujme odběr žilní krve“, se kterou vystoupila Mgr. Simona Rebanová, vedoucí laboratoří OKBH Polikliniky AGEL Plzeň. Právě chyby v způsobu odběru krve jsou nejčastějším důvodem nekvalitní laboratorní diagnostiky.

„Všechny příspěvky byly velmi přínosné, témata netradiční a neotřelá. Konference se zúčastnilo více než 50 posluchačů a všichni odcházeli spokojení, nabití novými znalostmi. Setkání otevřelo celou řadu zajímavých otázek, kterým jsme po celou dobu odborného semináře věnovali. Jakým výzvám budou čelit lékaři v oblasti léčby sexuálních chorob. Na všechny tyto otázky jsme se v rámci konference snažili najít odpověď a být tak platformou pro podnětnou odbornou diskuzi,“ poznamenává Ing. Bc. Martina Štolová.