S podzimem alergie nekončí, ke slovu přicházejí podzimní alergeny. Příčinu alergií odhalují v laboratořích AGELLAB pomocí nové multiplexní metody. - AGELLAB

Novinky

S podzimem alergie nekončí, ke slovu přicházejí podzimní alergeny. Příčinu alergií odhalují v laboratořích AGELLAB pomocí nové multiplexní metody.

Když se projeví alergie v plné síle, dokáže způsobit mnoho nepříjemných zdravotních komplikací. Abychom byli schopni nežádoucí příznaky alergie co nejlépe zvládnout, musíme dobře vědět, co konkrétně ji spouští. Síť laboratoří AGELLAB nyní doplnila nabídku alergenových testů o novou multiplexní metodu Allergy Q 96 M, která umožňuje v jednom testu otestovat velké množství různých alergenových zdrojů, a to ve formě jejich extraktů. Tato metoda tak dává rychlý a komplexní přehled o senzibilizaci pacienta, identifikuje možné zdroje alergických problémů a může tak vést k následnému zmírnění či úplnému předcházení zdravotních komplikací.

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na určité látky, alergeny, které se dostanou do našeho organismu. Když se organismus s alergenem setká poprvé, bezpečně jej rozpozná a začne reagovat tvorbou protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) a dalších. V podzimních měsících je nejčastějším spouštěčem alergických reakcí pyl ambrózie, merlíku, pelyňku a dalších plevelů, ale i prach či spory plísní.

Jednou z nevýhod podzimních alergií je skutečnost, že její projevy jako např. rýma či dechové obtíže si často spojujeme s podzimním nachlazením či virózou a léčíme se nevhodnými přípravky. Při projevech alergické reakce by proto měl každý vyhledat lékařskou pomoc u praktického lékaře nebo po objednání přímo v alergologické ambulanci.

Pro identifikaci zdroje alergické reakce síť laboratoří AGELLAB dlouhodobě nabízí vyšetření multiplexní metodou ALEX (Allergy Explorer, MADx). Touto metodou lze stanovit sIgE proti cca 250 molekulárním alergenům anebo jejich extraktům z více než 160 alergenových zdrojů.  „Současný počet rekombinantních alergenů zahrnutých v testu ale nepokrývá celé spektrum potenciálně alergenních proteinů přítomných v alergenových zdrojích. Z tohoto důvodu nemusí být testy využívající pouze molekulární alergeny vhodné k identifikaci zdroje alergie, protože může poskytnout i falešně negativní výsledek v případě reakce na protein, který není v tomto spektru zahrnut“,upozorňuje RNDr. Andrea Ondrejková, vedoucí Laboratoře klinické imunologie a alergologie společnosti Laboratoře AGEL a.s.

Proto síť laboratoří AGELLAB nově nabízí test Allergy Q 96 M. „Jedná se o cenově dostupnou, multiplexní metodu využívající alergenové extrakty, pomocí které lze v jednom testu stanovit senzibilizaci až na 107 různých alergenů, které pocházejí z mnoha druhů alergenových zdrojů rostlinného i živočišného původu. Součástí standardního provedení testu je i inhibice IgE protilátek proti zkříženě reagujícím karbohydrátovým determinantám (tzv. CCD, cross‑reactive carbohydrate determinants), které jsou přítomny v různých typech alergenů rostlinného (pyl, latex) i živočišného původu (hmyz). CCD epitopy jsou silně imunogenní a navozují tvorbu specifických IgE protilátek, které mohou zkříženě reagovat se všemi proteiny obsahujícími tyto CCD epitopy. Anti‑CCD protilátky zpravidla jen vzácně způsobují klinické projevy alergické reakce, mohou ale být příčinou klinicky nerelevantních falešně pozitivních výsledků laboratorních testů“, vysvětluje RNDr. Andrea Ondrejková.

Vyšetření metodou Allergy Q 96 M je vhodné pro všechny pacienty a je k ní potřeba jen malé množství biologického materiálu -  metoda je tedy vhodná zejména pro dětské pacienty. Na vyšetření objednává pacienta alergolog a test je následně plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Pokud pacient obdrží od svého ošetřujícího lékaře žádanku na alergologické vyšetření, může navštívit jakékoliv z více než 40 odběrových míst sítě laboratoří AGELLAB. Kompletní přehled odběrových míst i další informace naleznete na www.agellab.cz nebo na bezplatné lince 800 700 701.