Síť laboratoří AGELLAB zahájila informační kampaň o screeningových programech připravených Ministerstvem zdravotnictví ČR pro rok 2024 - AGELLAB

Novinky

Síť laboratoří AGELLAB zahájila informační kampaň o screeningových programech připravených Ministerstvem zdravotnictví ČR pro rok 2024

Síť laboratoří AGELLAB podpoří v roce 2024 dva nové screeningové programy, které připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Od ledna 2024 budou odborní zástupci sítě laboratoří AGELLAB nabízet spolupracujícím lékařům i laické veřejnosti účast na nových populačních screeningových programech, jež jsou zaměřeny na časný záchyt karcinomu prostaty a diagnostiku poruch funkce štítné žlázy u těhotných žen v 1. trimestru těhotenství.

Základním pilířem primární prevence zdravotní péče jsou nejen preventivní lékařské prohlídky a vakcinace, ale rovněž screeningové programy s cílem předcházet vzniku a rozvoji onemocnění. Tyto populační programy jsou primárně určeny pro osoby zcela zdravé, u nichž však onemocnění může probíhat skrytě bez zjevné klinické symptomatologie. Pro rok 2024 vypsalo Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny dva nové programy: Screeningový pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty a screening poruch funkce štítné žlázy u gravidních žen v 1. trimestru.

Česká republika patří mezi onkologicky zatíženou populaci s trvale rostoucí onkologickou zátěží s nemalým dopadem na systém zdravotní péče. Snížení této zátěže a dostatečně rychlá onkologická diagnostika nejčastějšího zhoubného nádorového bujení u mužů, rakoviny prostaty, je smyslem prvního z nových screeningových programů. Síť laboratoří AGELLAB již 5 let nabízí laické veřejnosti vyšetření zdraví prostaty zdarma, a to v rámci každoroční listopadové akce Movember. V rámci této akce zde již odhalili desítky případů zhoubného nádorového onemocnění prostaty, které do doby vyšetření probíhalo skrytě. Získaná data jednoznačně potvrzují, že screeningový program včasného záchytu karcinomu prostaty, je krokem správným směrem.

Také druhý z vypsaných screeningových programů zaměřený na choroby štítné žlázy u raně těhotných žen má velký význam. Prevalence poruch štítné žlázy je u gravidních žen v české populaci poměrně vysoká, pilotní studie, která probíhala v ČR v letech 2010–2022, předpověděla 10–15% výskyt. Nedostatečná funkce štítné žlázy se v období těhotenství projevuje zvýšeným rizikem potratů, předčasného porodu a/nebo poporodních komplikací.

„Realizace nových screeningových programů přináší požadavky nejen na indikující lékaře daných odborností, ale rovněž na laboratorní segment a ostatní kooperující pracoviště, kde se bude realizovat specializované vyšetření k potvrzení onemocnění. Síť laboratoří AGELLAB má díky svému celorepublikovému působení i vysoce specializovaným a centralizovaným pracovištím ambici být fundovaným odborným partnerem pro lékaře a zjednodušit tak přístup jejich pacientů k těmto programům", vysvětluje důvody, které vedly síť laboratoří AGELLAB k podpoře těchto programů, RNDr. Kateřina Andelová, garant provozu klinických laboratoří společnosti Laboratoře AGEL a.s.