Měsíc bez alkoholu prokazatelně zlepšuje zdraví, potvrzují laboratorní testy - AGELLAB

Novinky

Měsíc bez alkoholu prokazatelně zlepšuje zdraví, potvrzují laboratorní testy

Již dvanáctým rokem probíhá v Česku preventivní akce „Suchej únor“, která má za cíl upozornit českou populaci na škodlivost nadměrného pití alkoholu. Benefity abstinence od alkoholu na lidský organismus potvrzují i laboratorní výsledky. Měsíční abstinence umí vylepšit všechny sledované biochemické a hematologické parametry. Aby byl efekt dlouhodobý, je však potřeba v abstinenci vytrvat.

Podle souhrnné zprávy o závislostech v ČR, kterou každoročně vydává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší mírou spotřeby alkoholických nápojů na osobu a rok. Denně pije alkohol téměř 10 % dospělé populace a podíl denních konzumentů je dlouhodobě stabilní. Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvádí 12 % populace. 0,5-1,7 milionu dospělých se přitom nachází v kategorii rizikového pití alkoholu, v tom 800-900 tis. osob spadá do kategorie škodlivého pití. Vysoká spotřeba alkoholu má samozřejmě neblahý vliv na zdraví české populace, i nepravidelné pití alkoholu snižuje kvalitu zdraví našich jater, vliv má také na růst cholesterolu v krvi a rozvoj psychických onemocnění. 

Ročně zemře v souvislosti s konzumací alkoholu 6-7 tis. osob, z toho 2 tis. úmrtí je přímo přiřaditelných alkoholu, jedná se především o úmrtí na alkoholové onemocnění jater.  „Játra jsou přitom orgánem schopným relativně rychlé regenerace, laboratorní výsledky jaterních testů dokládají, že alkoholová abstinence dokáže zlepšit hodnoty jaterních enzymů,“ upozorňuje Mgr. Adam Fojtík, zástupce vedoucí laboratoře biochemie společnosti Laboratoře AGEL a.s.

Zdravotní stav jater stanovují laboratorní specialisté pomocí měření plazmatických koncentrací jaterních enzymů, tzv. jaterních testů: alanin aminotranferázy (ALT), aspartát aminotransferázy (AST), alkalické fosfatázy (ALP) a γ-glutamyl transferázy (GGT). Tyto testy jsou často doplněny o stanovení celkového bilirubinu. 

Alanin aminotransferáza (ALT) a aspartát aminotransferáza (AST) jsou enzymy, které se podílejí na metabolismu ketokyselin a jejich přeměny na aminokyseliny. Laboratorní vyšetření umí vyhodnotit aktivitu těchto enzymů. V případě, byť jen nepatrného poškození jater, bez ohledu na příčinu, se do krevního oběhu uvolňuje zvýšené množství ALT a AST. Čím rozsáhlejší poškození jater, tím vyšší jsou hladiny uvedených enzymů v krvi.

Alkalická fosfatáza (ALP) je enzym, podporující činnost buněk. Nacházíme jej nejvíce v játrech, žlučovodu, ledvinách, kostech a placentě. Ke vzestupu hladiny alkalické fosfatázy nejčastěji dochází při obstrukční žloutence a dalších onemocněních jater a žlučových cest.

Gamaglutamyl transferáza (GGT): její stanovení je nejčastěji užíváno k detekci zneužívání alkoholu a ověření trvající abstinence. Její vyšší plazmatické koncentrace svědčí pro jaterní poškození.

Bilirubin je odpadním produktem metabolismu červeného krevního barviva hemu. Vzniká v játrech při filtraci krve ze zaniklých červených krvinek. Jeho obsah v krvi se může zvyšovat jako příznak určitých onemocnění, především těch jaterních.

„Pokud laboratorní vyšetření odhalí zvýšené hodnoty u některého z výše uvedených parametrů, znamená to podezření, že jaterní buňky fungují nesprávně a funkce jater může být poškozena. Pro zlepšení stavu je nezbytné vyvarovat se dlouhodobě konzumaci alkoholických nápojů, krátkodobá abstinence umí pomoci jen dočasně,“ doplňuje Mgr. Adam Fojtík.

Pro všechny, kteří se rozhodli zúčastnit „suchého února“ a chtějí si ověřit, zda abstinence přispěla ke zdraví jejich jater, připravila síť laboratoří AGELLAB balíček preventivních vyšetření „Zdravá játra“, který je možné objednat online na adrese: https://vysetreni.agel.cz/zdrava-jatra/.