Kongres AGELLAB 2024 byl ve znamení předávání „best practice“ mezi českými a slovenskými laboratorními odborníky - AGELLAB

Novinky

Kongres AGELLAB 2024 byl ve znamení předávání „best practice“ mezi českými a slovenskými laboratorními odborníky

Ve dnech 15. a 16. dubna 2024 se znovu po roce uskutečnilo tradiční setkání pracovníků laboratoří Skupiny AGEL, a to v mezinárodním složení. V olomouckém Hotelu Flora měli poprvé příležitost k setkání laboratorní odborníci české a slovenské sítě laboratoří AGELLAB. Kongresu se zúčastnilo téměř 140 hostů, kteří odjížděli plní nových odborných informací, novinek, ale také dobré nálady a elánu do další laboratorní práce.

Dvoudenní odborný program zahájil přednáškový blok, během kterého vedení laboratorního komplementu v ČR i v SR zhodnotilo situaci v laboratorním segmentu v obou zemích a nastínilo možný další vývoj našeho oboru. Následovala sekce věnovaná obchodní činnosti AGELLAB v Česku. Garantka provozu klinických laboratoří společnosti Laboratoře AGEL a.s., paní RNDr. Kateřina Andelová, promluvila o standardizaci a harmonizaci laboratorních vyšetření v celém komplementu AGELLAB. Dopolední program doplnilo představení novinek v laboratorním IT a také přednáška Prof. Ing. Miroslava Strnada, CSc. DSc. z Laboratoře růstových regulátorů Univerzity Palackého v Olomouci na téma studium oboru laboratorní biologie pro laboratorní medicínu.

Odpolední část programu prvního dne Kongresu AGELLAB CZ a SK obsahovala vystoupení vedoucích jednotlivých laboratoří, které jsou součástí laboratoří Skupiny AGEL. Postupně jsme se dozvěděli novinky a zajímavosti z laboratorních oborů farmakologie a toxikologie, patologie, klinické mikrobiologie, klinické biochemie a hematologie, molekulární biologie a klinické imunologie a alergologie.

Kongres laboratoří Skupiny AGEL je tradičně příležitostí k setkávání s odborníky z řad dodavatelů a výrobců laboratorního vybavení a materiálu. Hlavním partnerem Kongresu AGELLAB se tentokrát stala společnost ROCHE s.r.o. ve spolupráci s ROCHE Slovensko. Obě firmy jsou zároveň nejdůležitějším dodavatelem přístrojového vybavení pro laboratoře Skupiny AGEL. Odborníci společnosti ROCHE s.r.o. přispěli do programu Kongresu zajímavým téměř hodinovým workshopem, ve kterém prezentovali novinky diagnostické divize ROCHE.

Zajímavé a informacemi nabité přednášky přidali další partneři Kongresu AGELLAB, společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. a TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., SEBIA Czech Republic s.r.o., Sysmex CZ s.r.o., Mild Blue s.r.o. a DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.

Druhý den Kongresu zahájila přednáška doc. RNDr. Pavlíny Kušnierové, Ph.D. z Ústavu laboratorní medicíny FN Ostrava na téma přehled vyšetření likvoru ve statimovém režimu a jejich klinický význam. Na tuto přednášku navázálo jednání jednotlivých odborností laboratorní medicíny, kterým se komplement AGELLAB dlouhodobě věnuje. 

Děkujeme všem partnerům akce, že se rozhodli Kongres podpořit a přestavit nám své společnosti formou workshopů a přednášek.

Děkujeme rovněž všem účastníkům kongresu z řad pracovníků laboratorního komplementu AGELLAB jak z Česka, tak i ze Slovenska. Kongresu se zúčastnilo téměř 140 laboratorních odborníků, kteří si z Olomouce odvezli nejen celou řadu nových odborných poznatků, ale také nové kontakty na kolegy, které doposud neměli příležitost blíže poznat a řadu příjemných zážitků.

Budeme se těšit na setkání znovu v příštím roce, tentokrát na Slovensku.

 

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.
předseda představenstva, společnost Laboratoře AGEL a.s.
ředitel Odboru Laboratoří Skupiny AGEL a.s.