Screening vrozených vývojových vad a Downova syndromu v I. a II. trimestru - AGELLAB

Novinky

Screening vrozených vývojových vad a Downova syndromu v I. a II. trimestru

Biochemický screening vrozených vývojových vad slouží ke stanovení individuálního rizika pro nejčastější chromozomální aberace – trisomie chromosomu 21, 18 a 13 a dále pro rozštěpy neurální trubice či přední stěny tělní u plodu. Získané informace se využívají k hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace.

Naše laboratoř může poskytnout vyšetření parametrů pro:

1. trimestr

  • kombinovaný test (PAPP-A, free β-hCG a případně PlGF v 10. + 0 – 13. + 6. týdnu těhotenství, dále v kombinaci s UZ vyšetřením plodu se změřenou hodnotou NT a základními údaji – CRL, BPD)

2. trimestr

  • double test (hCG, AFP)
  • triple test (hCG, AFP, uE3)

Optimální doba pro provedení screeningu: 15+0 – 17+6

Indikační kritéria: Screening vrozených vývojových vad se provádí celoplošně, tzn., je indikován u každé gravidní ženy, pokud tato s provedením screeningu nevysloví nesouhlas.

Požadavky na vzorek:

KREV: min. 4 ml
(BEZ antikoagulačních přísad)

Požadavky na žádanku:

údaje o těhotenství s datem odběru a uvedením gestačního stáří při odběru dle ultrazvuku, údaj o poslední menstruaci, údaj o CRL/BPD (v mm) s datem provedeného ultrazvukového vyšetření, hmotnost ženy, očekávaný termín porodu, s uvedením, zda jde o jedno- či vícečetnou graviditu.

Žádanka AGELLAB o screening vrozených vývojových vad: K DISPOZICI ZDE

 

Potřebujete více informací? Kontaktujte naše bezplatné call centrum, tel.: 800 700 701, email: podnety@agellab.cz