Odborný seminář AGELLAB konaný v areálu Polikliniky AGEL Ostrava zaujal více než 40 lékařů, sester a zdravotnických pracovníků - AGELLAB

Novinky

Odborný seminář AGELLAB konaný v areálu Polikliniky AGEL Ostrava zaujal více než 40 lékařů, sester a zdravotnických pracovníků

Ve čtvrtek 27. června 2024 uspořádala síť laboratoří AGELLAB ve spolupráci se společností Dopravní zdravotnictví a.s. odborný seminář určený lékařům, sestrám a dalším zdravotnickým profesím. V prostorách Polikliniky AGEL v Ostravě se sešlo více než 40 kolegyň a kolegů. Na programu byly zajímavé přednášky z oblasti lékařské genetiky, klinické mikrobiologie a biochemie, které vedli odborníci laboratoří AGELLAB.

Seminář zahájilo vystoupení Mgr. Spirose Tavandzise, vedoucího laboratoře molekulární biologie společnosti Laboratoře AGEL a.s. na téma genetická laboratorní vyšetření. Účastníky překvapila široká nabídka genetických vyšetření, které laboratoře sítě AGELLAB nabízí. Navíc mohou využít služeb 3 klinických genetiků AGELLAB, kteří mají své ordinace v Praze, Novém Jičíně a Ostravě.

Následovala přednáška Mgr. Hany Bílkové Fránkové, MBA, vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie v Ostravě, Laboratoře AGEL a.s. Tématem přednášky bylo představení laboratorní diagnostiky bakterie Bordetella pertusis, která způsobuje onemocnění černého kašle. Paní magistra Bílková Fránková posluchače detailně provedla způsobem správného odběru vzorků i jejich vyhodnocením, přidala i zajímavé statistiky vývoje onemocnění nejen v Moravskoslezském kraji.

Třetím vystupujícím řečníkem byla garantka provozu klinických laboratoří společnosti Laboratoře AGEL a.s., RNDr. Kateřina Andelová. Tématem jejího vystoupení bylo představení nových populačních screeningových programů, konkrétně screeningový pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty a screeningové vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství. Posluchači dostali řadu doporučení, jak se těchto programů mohou zúčastnit.   

Program zakončila zajímavá diskuze, při které měli účastníci možnost debatovat s přednášejícími hosty. Všichni posluchači si odnesli řadu nových podnětů a elán pro svou každodenní praxi. Děkujeme přednášejícím z řad odborníků sítě laboratoří AGELLAB za zajímavé vystoupení a těšíme se při podobných setkáních znovu na shledanou, další semináře pro vás připravujeme už v září tohoto roku.