Pracovní lékařství - AGELLAB

Laboratoř farmakologie a toxikologie

Pracovní lékařství

Pro potřeby zaměstnavatelů zajišťujeme v souladu se zákonem 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách vyšetření řady biologických expozičních testů (BET). Zejména se jedná o metabolity následujících toxických látek:

  • Benzen: Fenylmerkapturová kyselina,
  • Trichlorethylen: Trichlorethanol a Trichloroctová kyselina,
  • Fural: Pyroslizová kyselina,
  • Polycyklické aromatické uhlovodíky: 1-hydroxypyren,
  • Toluen: Hippurová kyselina,
  • Xyleny: Methylhippurové kyseliny,
  • Styren: Mandlová kyselina,
  • Olovo: δ-aminolevulová kyselina.